“Like all parents, my husband and I just do the best we can, and hold our breath, and hope we’ve set aside enough money to pay for our kids’ therapy.”

Michelle Pfeiffer, actrice

“Vaders denken graag dat ze verantwoordelijkheidsgevoel hebben, dat ze plichtsgetrouw, ordelijk en verstandig zijn, en daar proberen ze hun kinderen dan van te overtuigen.”

Julia (12 jaar), in ‘VOOR PAPPA; Een boekje voor vaders, geschreven door kinderen’

Ouder en Kind Reading

Voor de snelle lezer, in het kort:

De precieze levensthema’s, kwaliteiten en obstakels van jouw kind en van jou als ouder kunnen worden uitgezocht in een Ouder en Kind Reading.

Ouders en hun kinderen hebben, op de één of andere manier, vergelijkbare thematiek. Kinderen die dingen heel anders doen dan hun ouders, of hartstikke rebels zijn, hebben toch thema’s die vergelijkbaar zijn met de thema’s van hun ouders.

In een Ouder en Kind Reading kunnen niet alleen pubers of oudere kinderen worden geread, maar ook jonge kinderen. Jonge kinderen staan namelijk erg open voor intuïtie, creativiteit en energetisch werk. Bij een Ouder en Kind Reading werkt het meestal het beste om labels, diagnoses en therapeutische concepten even aan de kant te zetten, om te luisteren naar wat het kind specifiek nodig heeft.

Houd er rekening mee dat een kind op spiritueel en praktisch niveau heel anders tegen een opvoedingsprobleem kan aankijken. Voor een ouder kan dat leerzaam zijn om aan te horen, maar ook confronterend.

Praktische informatie

1 uur + 15 minuten
€ 85,-
Online
Direct boeken

Ouders en kinderen: ergens vergelijkbare levensthema’s

Als je er vanuit gaat dat er meer is tussen hemel en aarde, dan kun je je wellicht ook voorstellen dat een kind zijn ouders uitkiest om bij hen geboren te worden. Om hier op aarde te incarneren in de omstandigheden die passen bij zijn of haar zielsontwikkeling. Ouders denken vaak dat zij er voor kiezen om een kind te “nemen”, maar het zou best wel eens andersom kunnen zijn. Als de band tussen ouders en hun kind wordt geread in een Ouder en Kind Reading, dan komen er interessante keuzes naar boven. En levensthema’s die met elkaar te maken hebben.

Ouders denken vaak dat zij er voor kiezen om een kind te “nemen”, maar het zou ook best zo kunnen zijn dat een kind zijn ouders uitkiest

Ouders en hun kinderen hebben, op de één of andere manier, vergelijkbare thematiek. Maar de manier waarop zij omgaan met die thematiek en ook met hun levenskwaliteiten kan heel anders zijn.

Mijn eigen ouders vertelden mij bijvoorbeeld het verhaal van een nogal deftig echtpaar dat zij ontmoetten. De man beschikte over een groot financieel inzicht en een slim ondernemerschap. Zijn vrouw en hij hadden samen hard gewerkt om nu zorgeloos en zonder scrupules te gaan rentenieren aan de Costa del Sol in Zuid-Spanje. Maar die zoon van hen… die was toch maar vaag bezig!! Hij liep maar slonzig rond daar in Nederland en steunde allerlei anarchistische linkse clubjes. “Wat doet hij daar dan?” vroegen mijn ouders. “Tja… hij doet heel grondig de boekhouding en zorgt dat die rare clubs elk jaar perfect hun subsidie weer krijgen. Als hij ons dan komt opzoeken, dan mogen we hem beslist niet ophalen met de auto. Hij kiest er voor om 14 kilometer in de hitte te gaan lopen, want dat vindt hij beter voor het milieu.”

Ouders en kinderen hebben op de één of andere manier vergelijkbare levensthema’s

Ik denk dat je de mogelijke thema’s, kwaliteiten en obstakels bij deze ouders en hun zoon zelf al ten dele kunt bedenken of aanvoelen, al is een Reading dan nog een stap hoger qua objectiviteit. Zou ik hen gaan readen, dan zou ik vermoedelijk dingen tegenkomen zoals:

  • Visie op geld: beperkende en voedende overtuigingen en (familie)patronen
  • Omgaan met autoriteit en rebellie
  • Ondernemerschap en financiële creativiteit
  • Idealisme/wereldbeeld (arm-rijk, omgaan met het milieu) en pragmatisme/praktisch handelen

Vervolgens kan dan heel specifiek worden geread hoe alles in elkaar zit. Wat in dit voorbeeld de exacte levensthema’s, kwaliteiten en obstakels zijn, weet je pas zeker als je gaat readen. In elk geval is het goed om te beseffen dat ook kinderen die dingen heel anders doen dan hun ouders, of zelfs hartstikke rebels zijn, nog steeds een gezamenlijke thematiek hebben met diezelfde ouders. Iemand die zich hard afzet tegen iets of iemand, heeft in thematische zin met dit onderwerp of deze persoon juist dingen gemeen.

Ook kinderen die dingen heel anders doen dan hun ouders, of hartstikke rebels zijn, hebben een gezamenlijke thematiek met hun ouders.

De precieze levensthema’s, kwaliteiten en obstakels van ouder en kind kunnen worden uitgezocht in een Ouder en Kind Reading

Vooral voor lastige pubers? Of kunnen jonge kinderen ook een Online Reading krijgen?

Ja, dat kan zeker! Jonge kinderen staan erg open voor intuïtie, creativiteit en energetisch werk. In een Ouder en Kind Reading kunnen ook jongere kinderen worden geread. Wel behoort een Reading bij jonge kinderen meestal iets voorzichtiger dan normaal te worden uitgevoerd. Naast de normale methode van het energetische toestemming vragen aan de andere persoon – in dit geval jouw kind – zorg ik voor een extra beschermingslaagje. Het verschilt per kind, maar zeker voor kinderen onder de 7 jaar kan dit belangrijk zijn. De energie van jonge kinderen kan nog wat ijler of spiritueler zijn, want ze zijn nog maar kort hier op aarde.

Bij een Ouder en Kind Reading moet er ook op gelet worden dat zowel de ouder(s) als het kind gezien worden in brede zin. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een ouder met een concreet opvoedingsprobleem kampt en daarom graag een Ouder en Kind Reading van mij wil krijgen.

Echter, op spiritueel en praktisch niveau kan een kind heel anders tegen dit probleem aankijken. Dat aanhoren als ouder kan leerzaam zijn, maar ook confronterend. Maar als het goed is, wil je geen Reading om gelijk te krijgen, maar om te horen hoe de vork nu echt in de steel zit. En er iets van te leren op spiritueel, mentaal, emotioneel, lichamelijk niveau. Daarvoor is een Ouder en Kind Reading een heel mooi middel.

Op spiritueel en praktisch niveau kan een kind heel anders tegen een opvoedingsprobleem aankijken. Dat aanhoren als ouder kan leerzaam zijn, maar ook confronterend

Boek direct jouw Ouder en Kind Reading!
Open de agenda

Hoogsensitieve, hoogstimulatieve en nieuwetijds-
kinderen

De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor hoogsensitieve en hooggevoelige kinderen. Al eerder werd ADHD “ontdekt”, met tegenwoordig de term hoogstimulatieve kinderen als een soort milde variant daarvan. En kinderen die dromerig, paranormaal begaafd, liefdevol voor natuur en dieren, sterk intuïtief en gevoelig voor omgevingsstemmingen zijn, worden wel eens nieuwetijdskinderen genoemd.

Uiteindelijk zijn dit labeltjes. Je kunt kinderen eigenlijk niet categoriseren, net zomin als dat bij volwassen mensen echt kan. Al deze “categorieën” kinderen hebben wel gemeen dat zij last hebben van overprikkeling. Dat is ook niet zo gek, in een maatschappij waarin de prikkels de afgelopen jaren ongelofelijk zijn toegenomen.

Een kinderfietsenwinkel ergens in Nederland

In een samenleving waarin de prikkels ongelofelijk zijn toegenomen de afgelopen jaren, is het niet zo gek dat veel kinderen last hebben van overprikkeling

Het ene kind heeft meer last van deze overdaad aan prikkels dan het andere kind. En bij het ene kind is het zichtbaarder dan bij het andere kind. Hoogsensitieve en hoogstimulatieve kinderen, net als nieuwetijdskinderen, als we deze categorieën toch even aanhouden, raken eerder overprikkeld dan andere kinderen.

Aan de andere kant: alle kinderen zijn gevoelig. Kinderen staan nog erg in contact met hun gevoel, veel meer dan volwassenen, en reageren daardoor sowieso impulsiever en sterker op prikkels.

Het is dus goed om ons bewust te zijn van de grote gevoeligheid van (veel) kinderen. Labellen en categoriseren helpt daar niet automatisch bij, omdat de diepere wensen en verlangens van (het Wezen van) het ene kind toch heel anders kunnen zijn dan die van een ander kind. Meestal werkt het het beste om in een Ouder en Kind Reading zulke diagnoses en therapeutische concepten even aan de kant te zetten, om te beluisteren wat het kind specifiek nodig heeft voor zijn of haar spirituele, mentale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling.

In een Ouder en Kind Reading werkt het meestal het beste om labels zoals hoogsensitief, hooggevoelig, hoogstimulatief, ADHD- of nieuwetijdskind even aan de kant te zetten, om te beluisteren wat het kind specifiek nodig heeft

YouTube video

BBC – Children interrupt BBC News interview

YouTube video

Tate McRae – Dear parents…

Boek hier jouw Ouder en Kind Reading

Selecteer de datum en tijd van jouw Online Reading hieronder

Wil je liever een Reading in mijn praktijk boeken? Klik dan hier.