“Love is a verb.”

Gary Chapman, schrijver

“Achter elk verwijt ligt een verlangen.”

Jeanine Souren, relatietherapeut

Relatie Reading

Voor de snelle lezer, in het kort:

Een Relatie Reading is een (Online) Reading over de band tussen jou en jouw geliefde. De meeste mensen staan er waarschijnlijk niet bij stil, maar elke relatie tussen twee geliefden heeft een thema. Of beter gezegd: een hoofdthema met subthema’s daaronder.

Als er energetische toestemming is van jou en jouw geliefde, dan kan ik readen hoe bijvoorbeeld dromen en gedachtes een rol spelen in jullie relatie. Of onder andere: vrijheid, communicatie, macht, frustratie, plezier, geld, verlangen, reizen, controle, rouw/verlies, creativiteit, boosheid, jaloezie, avontuur.

Een Relatie Reading is een bijzonder middel om inzicht te krijgen in jullie beleving van liefde voor jezelf en voor elkaar. Door een Relatie Reading te ontvangen, kun je ook beter begrijpen wat jullie van en met elkaar aan het leren zijn.

Praktische informatie

1 uur + 15 minuten
€ 85,-
Online
Direct boeken

Wat is een Relatie Reading? En wat is het verschil met andere Readings over personen?

Een Relatie Reading bij andere readers kan in principe gaan over elke verbinding tussen twee mensen, maar ikzelf bedoel met een Relatie Reading een (Online) Reading over de band tussen twee geliefden. Dus over de band tussen twee mensen die een sexuele relatie met elkaar hebben. Of zouden willen hebben. Of hadden.

Readings die ik aanbied over een ander type innige verbinding die je kunt hebben met een naaste persoon, zijn de Ouder en Kind Reading en de Even-goede-vrienden Reading. Mocht je meer willen weten over jouw band met een collega, dan kan dat ook in de vorm van een Even-goede-vrienden Reading, of door middel van een Bedrijfsreading / Organisatie Reading als je een breder (werk)perspectief wil horen.

Een Relatie Reading kan ook overeenkomsten hebben met een Passie en Liefde Reading en een Sexualiteit en Sensualiteit Reading. Een belangrijk verschil is dat die laatste twee types Online Reading over jouw persoonlijke gevoelens gaan, terwijl een Relatie Reading ingaat op jouw relatie met jouw geliefde in al haar facetten. Een Relatie Reading beperkt zich dus niet tot het readen van liefde en sexualiteit.

Ik kan bijvoorbeeld ook readen hoe dromen en gedachtes spelen in jullie relatie. Of bijvoorbeeld de rol readen van vrijheid, communicatie, macht, frustratie, plezier, geld, verlangen, reizen, controle, rouw/verlies, creativiteit, boosheid, jaloezie of avontuur in jullie relatie. Of ik kan readen hoe jullie jezelf individueel en julliezelf gezamenlijk neerzetten in de wereld. Alles is door mij te readen in een Relatie Reading, voorzover ik energetische toestemming heb van jou en jouw geliefde om iets te lezen en manipulaties worden voorkomen. Op de pagina Wat is een Online Reading niet? kun je hier meer over lezen.

Met een Relatie Reading bedoel ik een (Online) Reading

over de band tussen twee geliefden

Voorzover er energetische toestemming is van jou en jouw geliefde, kan ik readen hoe dromen en gedachtes spelen in jullie relatie. Of onder andere: vrijheid, communicatie, macht, frustratie, plezier, geld, verlangen, reizen, controle, rouw/verlies, creativiteit, boosheid, jaloezie, avontuur

Elke relatie heeft een thema

De meeste mensen staan er vast niet bij stil, maar elke relatie tussen twee geliefden heeft een thema. Of beter gezegd: een hoofdthema met subthema’s daaronder. Het mooiste is om dat hoofdthema en de subthema’s die erbij horen, nou net in je Relatie Reading te horen. Elke relatie is anders. Maar ik kan je hier wel een idee geven wat voor soort dingen we zouden kunnen tegenkomen in een Relatie Reading.

Een relatie tussen twee geliefden heeft altijd een hoofdthema, met daaronder subthema’s

Een voorbeeld…

Laten we even inzoomen op een koppel. In dit geval kijken we naar een heterosexueel echtpaar, maar in een Relatie Reading van een homosexueel stel of echtpaar, kom je uiteraard net zoveel thema’s tegen. We nemen als voorbeeld een beroemd echtpaar, gewoon om het bovenstaande te verduidelijken. Bill Clinton en Hillary Rodham Clinton vormen zo’n koppel. Hij is twee keer president van de VS geweest, zij twee keer First Lady, één keer minister van Buitenlandse Zaken en één keer de Democratische presidentskandidaat, waarbij ze in een harde en onvriendelijke strijd verloor van de als “alfa-aap” omschreven Donald Trump – ook al kreeg zij in totaal meer stemmen (the Popular Vote) dan Trump. Volgens velen is Hillary nog slimmer en strategischer dan haar echtgenoot. En misschien is ze ook nog ambitieuzer en idealistischer dan haar man, maar dat is allemaal speculeren zonder het echt te weten.

Bill Clinton verloor zijn vader al voordat hij geboren werd. Zijn stiefvader dronk veel, zijn broer was een tijd aan de drugs en Bill werd ten dele opgevoed door zijn oma. Hillary Rodham Clinton – zij bleef lang alleen haar meisjesnaam voeren, maar kreeg daar veel anti-feministische kritiek op – had een stabielere jeugd.

Doordat haar feminisme vanaf het begin op weerstand stuitte in het conservatievere Amerika, heeft Hillary eerst heel lang haar man ruim baan moeten geven in al zijn politieke ambities. Zonder zelf een moment stil te zitten trouwens.

Bill Clinton’s eerste huwelijksaanzoek wees zij af.

We kijken nu naar een (beroemd) heterosexueel stel, maar bij een homosexueel echtpaar, kom je uiteraard evenveel thema’s tegen

Maar uiteindelijk zegde Hillary Rodham voor hem haar succesvolle baan op en verhuisde van Washington naar Arkansas, waar hij in 1979 gouverneur werd. Daar werden de eerste plannen en voorbereidingen gemaakt om met zijn tweeën in 1993 het Witte Huis over te nemen.

Used with special permission of Joseph Sohm, copyright owner: Bill and Hillary Clinton during the Clinton-Gore Campaign, Corsicana (Texas), 1992

Bill en Hillary Clinton in 1992 op campagne voor het Presidentschap

Bill Clinton was op slag verliefd toen hij Hillary eerder op de universiteit ontmoette, blijkt uit een uitgebreide documentaire. Samen planden zij toen al de contouren van hun politieke loopbaan. Zijn kansen waren groter dan de hare, niet alleen omdat hij een man was, maar ook omdat hij veel warmte in zich had; een eigenschap waarover zijn vrouw volgens velen minder beschikte. Iets teveel warmte soms, want een affaire met zijn 22-jarige stagiaire werd wereldnieuws en kostte hem bijna zijn presidentschap. En bijna zijn huwelijk met Hillary…

Eerst ontkende Bill Clinton de hele affaire en loog er glashard over. Maar toen de meest pikant denkbare bewijzen bovenkwamen, volgden deemoedige excuses aan het Amerikaanse volk. Die excuses werden wereldwijd uitgezonden op tv en zijn vrouw en hun dochter stonden naast en dus achter hem. Na zijn presidentschap ging Bill Clinton het, na een forse bypass-operatie, flink rustiger aan doen, ook al steunde hij Hillary publiekelijk overal waar hij kon. Na een tweede hartoperatie werd hij vegetariër, probeerde veel tijd door te brengen met zijn kleinkinderen en liet het harde politieke werk aan zijn vrouw over. Ondertussen vergaarde Hillary Rodham Clinton, tot in 2016 Donald Trump op haar weg kwam, alsmaar meer macht, maar ook alsmaar meer anti-feministische kritiek.

Copyright: Elja Diepenbrock, 2007 (all rights reserved)

Twee, hooguit drie mensen…

Welke thematiek in de relatie van deze twee personen kun je hier nu uit halen? Het is HEEL BELANGRIJK om voorop te stellen, dat er eigenlijk maar drie mensen weten hoe het écht zit in een relatie. Namelijk: persoon één, persoon twee, én, als beide personen daar energetische toestemming voor geven: een reader. En de reader dan alleen nog ten dele, want ik kan alleen readen wat ook echt geread mag worden.

Wat zich dan laat zien, is een verbinding tussen twee mensen die verder gaat dan hun ego’s. Een verbinding ook die meestal niet veel opschiet met de oordelen van andere mensen. Bij een Scheiden-doet-(verb)lijden Reading kom ik vaak speculaties en geroezemoes tegen van familieleden en vrienden, over wat er mis zat in het huwelijk/de relatie. Maar je zou kunnen zeggen dat bij een scheiding de beste familieleden, vrienden en vriendinnen diegenen zijn die goed naar je luisteren en verder hun mond houden. Een goede vriend(in) beseft dat hij/zij het verhaal maar van één kant hoort. Alleen de twee ex-partners kennen de bijzonderheden en het mysterie van hun liefdesrelatie, én alle wederzijdse frustraties die erbij hoorden.

Eigenlijk weten maar drie mensen hoe het écht zit in een relatie: de twee geliefden, én,

als zij daar allebei energetische toestemming voor geven, een reader

Boek direct jouw Relatie Reading!
Open de agenda

Maar ik gaf dit wat langere voorbeeld van de Clintons om je een idee te geven welke (sub)thema’s er in een relatie kunnen spelen. En dan mag je, heel voorzichtig, toch wel aannemen dat in de relatie tussen Bill en Hillary Clinton, zij beiden als Wezens in een lichaam aan het leren zijn over thema’s als: macht, liefde met hindernissen, idealisme en pragmatisme, mannelijkheid en vrouwelijkheid, omgaan met sexualiteit, ruimte innemen en autoriteit, grenzen stellen, lichaam en gezondheid, verwezenlijken van ambities, controle van driften en emoties, hanteren van teleurstelling en optimisme, omgaan met projecties vanuit de buitenwereld.

Specifiek uitvogelen van de relatie

Hoe het in een relatie tussen twee geliefden dan specifiek per thema in elkaar zit, kan ik uitvogelen door het als reader te vragen aan het Wezen of het Hogere Zelf van elk van beide partners.

Indien nodig kan ik ook gebruik voor je maken van het Medicijnwiel en het Akasha-niveau.

Voor meer informatie daarover kun je kijken bij de Medicijnwiel en Akasha Reading.

Hoe gaat een Relatie Reading in zijn werk?

Ontvang jij een Relatie Reading van mij, dan wordt er contact gemaakt met jouw Wezen en daarna ook met het Wezen van jouw geliefde. Er wordt energetisch toestemming gevraagd aan jullie beide Wezens om de Reading te mogen uitvoeren. Bij een integer uitgevoerde en hartsvolle Reading, komt die toestemming er vrijwel altijd. Dan kan ik gaan readen wat zich aandient. Uit de pagina Wat is een Online Reading? kun je al in grote lijnen opmaken op welke manier een Reading plaatsvindt.

Misschien nog goed om te zeggen dat de informatie die bovenkomt, nooit iets zal zijn wat jullie niet allebei aan mij willen laten zien. Denk aan sexuele of anderszins pesoonlijke dingen.

De informatie die bovenkomt in een Relatie Reading, bestaat altijd uit dingen die jullie / jullie Wezens allebei aan mij willen laten zien. Sexuele of anderszins pesoonlijke dingen die jullie niet allebei willen laten zien, zijn niet zichtbaar

Een relatie gaat over leren van en met elkaar. En over het beleven van liefde voor jezelf en voor elkaar. En hoe je kunt omgaan met moeilijkheden en ze overwinnen. Een Relatie Reading is een heel bijzonder en mooi middel om daar inzicht in te mogen leveren. Daarbij ligt de nadruk trouwens op de inzichten die ik mag geven aan jou als readee, dus op wat JIJ aan het leren bent.

Een Relatie Reading kan dus in principe via één van de twee personen gebeuren, maar de focus ligt dan het meeste op die ene persoon, plus de relatie zelf. Ietsje minder op de andere persoon, omdat we zijn/haar privacy en persoonlijke geheimen ook behoren te respecteren. Zou die persoon bijvoorbeeld vreemdgaan, dan kan en wil ik dat als reader niet gaan readen, dat zou niet correct zijn. In dat geval moet het stelletje deze twijfel zelf gaan bespreken. Ik heb wel eens meegemaakt dat de readee dit aan mij vroeg op een paranormale beurs. Het werd een mooie Reading, maar deze vraag kon en wilde ik niet beantwoorden en de readee begreep dat ook.

Als zowel jij als jouw partner een Relatie Reading wil ontvangen, dan is het ook mogelijk om voor jullie beiden apart een Reading af te spreken. Het werkt namelijk meestal niet erg goed om een Reading aan twee personen tegelijk te geven. En zeker niet als die veel met elkaar te maken hebben en allerlei wederzijdse belangen hebben. Het wordt dan al gauw (energetisch) rommelig en/of er zijn teveel verwachtingen of programmaties (van de 2 partners naar elkaar toe en van de 2 partners naar de reader toe) om nog helemaal objectief en zuiver te kunnen readen. Het mooie van een Relatie Reading aan beide partners, is dat zij dan nog meer over zichzelf te weten komen en beide perspectieven na afloop van de twee Readings naast elkaar kunnen leggen. Dit geeft een goede balans. Ook dat kan heel helend doorwerken.

Een Relatie Reading is een bijzonder middel om inzicht te krijgen in jullie beleving van liefde voor jezelf en voor elkaar. Je begrijpt dan ook beter wat jullie van en met elkaar aan het leren zijn en hoe je kunt omgaan met moeilijkheden

YouTube video

ErPeche – El aire que respiro

Boek hier jouw Relatie Reading

Selecteer de datum en tijd van jouw Online Reading hieronder

Wil je liever een Reading in mijn praktijk boeken? Klik dan hier.