Wat is een Online Reading niet?

“The future is not to be predicted, but created.”

Vrij naar Abraham Lincoln, oud-president VS

 

Wat is een Online Reading niet?

Het helpt om ook te weten wat een Online Reading niet is. Dat voorkomt teleurstelling. Een Online Reading is een prachtige en een vaak verbazing oproepende methode om mensen te helpen, maar er overspannen verwachtingen op projecteren doet een Reading geen goed.

Een Reading bij mij, zowel online als in de Readingpraktijk, is geen toekomstvoorspelling, geen medisch advies, geen “Heilige Graal”, en een Reading is ook niet bedoeld als manipulatie-middel. Bij eerlijk en integer energiewerk komt de vrijheid van elke persoon altijd op de eerste plaats.

Dus een Online Reading kan jou helpen als navigatie-instrument, maar jij blijft de ontdekkingsreiziger.

Een (Online) Reading is geen toekomstvoorspelling, geen medisch advies, geen Heilige Graal en geen manipulatie-middel

1. Een Online Reading is geen toekomstvoorspelling

In mijn werkwijze is een (Online) Reading geen toekomstvoorspelling. Of de toekomst wel of niet te voorspellen is, daar laat ik mij niet over uit. Ik kan zeker niet uitsluiten dat iemand de toekomst kan voorspellen, maar ikzelf doe er in elk geval niet aan. Ik kan wel readen welke potenties en mogelijkheden er zijn bij jou als readee, maar de verantwoordelijkheid om te beslissen wat jij met deze potenties en mogelijkheden gaat doen, blijft altijd bij jou. Het is jouw leven en daarbij hoort dus ook jouw vrijheid om jouw leven op jouw unieke manier in te vullen. Door de toekomst (proberen) te voorspellen, zou ik als reader die vrijheid mogelijk kunnen beperken, omdat jij dan misschien naar de toekomst gaat kijken als iets dichtgetimmerds. En dat is niet de bedoeling. Je zou kunnen zeggen: een Reading is een behulpzaam kompas, maar jij blijft de ontdekkingsreiziger die over de golven van het leven navigeert.

Een Reading kan jou helpen als kompas, maar jij blijft de ontdekkingsreiziger. Dus ik kan readen welke potenties en mogelijkheden jij hebt, maar ik voorspel niet jouw toekomst

2. Een Online Reading is geen medisch advies

Verder is een (Online) Reading geen medisch advies. Een Reading moet je zien als aanvulling op reguliere of alternatieve therapieën, zeker niet als vervanging daarvan. Het is wel mogelijk om een Reading op je gezondheid te krijgen bij een reader. De informatie die dan bovenkomt zal altijd diepere emotionele, mentale en spirituele lagen aanraken, en niet alleen op jouw fysieke lichaam ingaan. Op een andere plek op deze webpage noem ik ook de Gezondheid Reading; een Reading die ik nog verder aan het ontwikkelen ben. Bij Inspiratie en blog kun je overigens collega’s vinden met wie ik goede ervaringen heb, soms ook op het vlak van zorg.

Wie jij bij gezondheidsproblemen ook consulteert: reguliere therapeuten, alternatieve zorgverleners, of een goede reader; blijf altijd zelf nadenken en navoelen wat jouw lichaam nodig heeft.

3. Een Online Reading is geen Heilige Graal

Een (Online) Reading biedt ook niet automatisch soelaas voor al je problemen. Laat ik vooropstellen hoe schitterend ik het instrument Reading vind als methode om mensen te helpen. Zo schitterend, dat ik op deze website het woord Reading zelfs de hele tijd met een hoofdletter schrijf!😉 Het ontvangen van een Reading heeft mij zelf ook al heel vaak enorm geholpen tijdens moeilijke momenten in mijn leven. De cliënten die ik mag helpen, beleven dat ook zo. Ook kun je als cliënt/readee een Online Reading combineren met een Healing, als je Wezen daarom vraagt, en dan wordt de Reading in veel gevallen nog iets krachtiger. Vandaar op de homepage (Online Reading Home) ook de slogan “Verbaas je en verbijster je!“.

Maar een Reading is geen wondermiddel. Na de Reading zul je zelf ook stappen moeten nemen om jouw leven meer in harmonie en alignment te krijgen met wie jij bent. En met wat jij voelt. En met wat jij denkt. En met wat jij verlangt en echt wilt.

Het ontvangen van een Reading heeft mij zelf ook heel vaak enorm geholpen; toch is een Reading geen wondermiddel. Na de Reading zul je als readee zelf ook stappen moeten nemen

4. Een Online Reading is geen manipulatie-middel

De informatie uit een (Online) Reading mag gebruikt worden om de werkelijkheid te verbeteren, maar een Reading is niet bedoeld om over de grenzen van andere personen te gaan of om hen te manipuleren. Dus als we een Reading als een uiting van helderziendheid en helderwetendheid zien – ook al kan in theorie iedereen het dus leren, zoals ik vertel op de pagina Wat is een Online Reading? – , dan heeft de reader ook een verantwoordelijkheid om integer met dit bijzondere middel om te gaan.

Bij een Relatie Reading of een Even-goede-vrienden Reading bijvoorbeeld, moet er op energetisch niveau toestemming zijn van de andere persoon om zijn/haar aandeel in de relatie ook mee te readen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een Ouder en Kind Reading. In zijn algemeenheid geldt dat bij een (Online) Reading waar veel belangen spelen, of mogelijke projecties op andere mensen, het extra belangrijk is om de Reading zuiver te houden. Je begrijpt vast dat ik hier als reader ook altijd erg op moet letten bij een Scheiden-doet-(verb)lijden Reading.

Dat is dus een taak voor mij als reader. Jij als readee hoeft hier voor en tijdens de Online Reading verder niet aan te denken. Het enige wat je eventueel wel zou kunnen doen, is jezelf afvragen met welke intentie je een vraag stelt voor of tijdens de Reading.

In de huidige warrige en woelige tijden is het sowieso goed om jouw eigen intenties en ook die van anderen onder de loep te nemen. Bij eerlijk en integer energiewerk komt de vrijheid van elke persoon altijd op de eerste plaats. Zuiver spiritueel en energetisch werk, en dus ook het geven van Readings, is nooit bedoeld om wie of wat dan ook te manipuleren.

Bij eerlijk en integer energiewerk komt de vrijheid van elke persoon altijd op de eerste plaats