“Als je je aan alle regels houdt, mis je al het plezier.”

Katharine Hepburn, actrice

Bedrijfsreading / Organisatie Reading

Voor de snelle lezer, in het kort:

Een Bedrijfsreading / Organisatie Reading geeft jou inzicht in hoe een bedrijf of een organisatie praktisch en energetisch in elkaar zit. Het kan gaan om een groot bedrijf of een grote organisatie, maar ook bijvoorbeeld om jouw éénmanszaak als ZZP’er, jouw webshop, jouw maatschap, of een door jou opgerichte stichting of vereniging.

Een Bedrijfsreading / Organisatie Reading kan jou en andere betrokkenen helpen om een betere samenwerking te vinden. En om betere resultaten neer te zetten.

De Online Reading kan op twee manieren worden uitgevoerd:

 1.   De readee (het onderwerp dat wordt geread) is het bedrijf of de organisatie
 2.   De readee is afwisselend dán weer jijzelf, en dán weer het bedrijf of de organisatie

Bij de tweede manier read ik ook jouw thematiek, in relatie tot het bedrijf of de organisatie.

Eigenlijk kun je zo gek niet bedenken wat er in een Bedrijfsreading / Organisatie Reading allemaal kan worden geread: van de missie en het bestaansrecht van het bedrijf/de organisatie tot en met de oorzaak van conflicten en machtsspelletjes. Om een idee te krijgen, kun je in de lijst hieronder kijken.

Praktische informatie

1 uur + 15 minuten
€ 85,-
Online
Direct boeken

Waarvoor dient een Bedrijfsreading / Organisatie Reading?

Het is natuurlijk geen toeval als jij met een vraagstuk over een bedrijf of organisatie bij mij als reader komt. Je hebt vast nagedacht over wat je wil weten van mij en waarom.

Wellicht werk jij zelf in dit bedrijf of deze organisatie, of je bent bezig een beginnende onderneming, maatschap, webshop, stichting of vereniging op te zetten. Of je wilt juist deze instantie gaan verlaten, maar alles wel goed achterlaten. Of je treedt op als extern adviseur of als klant van dit bedrijf of deze organisatie.

Het is niet de bedoeling dat we door middel van een Online Reading bedrijfsspionage gaan plegen (zie ook: Wat is een Online Reading niet?), maar een Online Reading die inzicht geeft in hoe het bedrijf of de organisatie praktisch en energetisch in elkaar zit, kan jou en andere betrokkenen helpen om een betere samenwerking te vinden. En om betere resultaten neer te zetten.

Een Online Reading kan helpen om betere resultaten neer te zetten…

Een Online Reading is niet bedoeld voor bedrijfsspionage… 😉 Wel geeft een Bedrijfsreading / Organisatie Reading inzicht in hoe het bedrijf of de organisatie praktisch en energetisch in elkaar zit.

Zo kan de Reading helpen om een betere samenwerking en betere resultaten te bereiken

Boek direct jouw Bedrijfsreading / Organisatie Reading!
Open de agenda

Wat zijn de motivaties om een Bedrijfsreading / Organisatie Reading te willen?

Als jij een Bedrijfsreading / Organisatie Reading wilt ontvangen, dan is het handig voor jou en voor mij als reader om te weten wat jouw motivatie is om de Reading te willen.

Er zijn drie hoofdmotivaties voor het reserveren van een Bedrijfsreading / Organisatie Reading:

 • Je hebt te maken met een (relatief groot) bedrijf of (relatief grote) organisatie, als werknemer, leidinggevende, buitenstaander, adviseur etc. en je wilt snappen wat er in dit bedrijf of deze organisatie aan thematiek speelt
 • Je bent vooral nieuwsgierig naar jouw eigen rol in een (relatief groot) bedrijf of (relatief grote) organisatie
 • Je bent oprichter of mede-eigenaar van een eigen bedrijf of organisatie. Het bedrijf of de organisatie voelt als een soort “kind” van je. Je wilt weten hoe jij het bedrijf of de organisatie kunt verbeteren

De motivatie voor het boeken van een Bedrijfsreading / Organisatie Reading hangt samen met jouw eigen rol en taakopvatting in het bedrijf of de organisatie

Deze drie hoofdmotivaties kunnen ook door elkaar heen spelen. Mocht Elon Musk een Reading willen – wat trouwens nog best een hele kluif zou kunnen worden: geen gebrek aan thematiek bij hem en zijn bedrijven – dan valt hij waarschijnlijk in alle drie de categorieën.

Toch is het goed om hier even bij stil te staan, omdat we de Bedrijfsreading / Organisatie Reading op twee manieren kunnen organiseren:

 1. De readee (het onderwerp dat wordt geread) is het bedrijf of de organisatie
 2. De readee is afwisselend dán weer jijzelf, en dán weer het bedrijf of de organisatie

Bij de tweede manier read ik ook jouw rol en jouw thematiek, in relatie tot het bedrijf of de organisatie.

Een Bedrijfsreading / Organisatie Reading kan zich toespitsen op het gekozen bedrijf of de organisatie. Je kunt er ook voor kiezen dat tijdens de Reading het perspectief wisselt: ik read dan afwisselend jouzelf en het bedrijf of de organisatie

Wil je meer weten over jouw rol en thematiek in het bedrijf of de organisatie?

Regels, cultuur en energiesysteem

Elk bedrijf en elke organisatie heeft zijn/haar eigen regels en, minstens zo belangrijk, een eigen cultuur. Maar er is nog een derde hoofdelement dat een bedrijf of organisatie typeert: het energiesysteem. Dit totaal aan energie kan in een Online Reading in woorden worden uitgedrukt. Eigenlijk gaat dat niet anders in zijn werk dan tijdens een Reading van een persoon: er wordt contact gemaakt met het “Wezen” – of, om het wat aardser te formuleren, met de essentie – van het bedrijf of de organisatie.

Door deze “hogere” informatie te horen, begrijp jij het bedrijf of de organisatie beter, inclusief de achtergronden. (Vreemde) dingen die je hebt meegemaakt, kun je nu beter plaatsen. Vervolgens kun je, als je dat wenst, ook jouw steentje bijdragen om dingen te gaan verbeteren.

Een bedrijf of organisatie wordt getypeerd door drie hoofdelementen: regels, cultuur en energiesysteem. Door “hogere” informatie te horen over de essentie van het bedrijf of de organisatie, begrijp jij het functioneren van deze instelling beter, en kun je ook helpen om dingen te verbeteren

Boek direct jouw Bedrijfsreading / Organisatie Reading!
Open de agenda

Wat kan er in een Bedrijfsreading / Organisatie Reading verder allemaal worden geread?

Eigenlijk kun je zo gek niet bedenken wat er in een Bedrijfsreading / Organisatie Reading allemaal kan worden geread. Je zou kunnen zeggen dat een bedrijf of organisatie naast een “Wezen”, ook chakra’s en auralagen heeft, net als een mens. Dat klinkt misschien gek, een bedrijf of organisatie zo personificeren, maar toch is ook die informatie leesbaar.

Tijdens de Reading kan van de volgende zaken het meest urgente of het meest in het oog springende aan bod komen:

 • Geschiedenis van het bedrijf of de organisatie
 • Visie, inspiratie en creativiteit
 • Missie (doel, bestaansrecht)
 • Macht
 • Directie / management / leiding
 • Uitvoering / implementatie / concretisering
 • Aarding en veiligheid
 • Huisvesting
 • Regels en procedures
 • Personeelsbeleid (ARBO, visie op thuiswerken, beleid overuren)
 • Financiën
 • Normen en waarden (gedragscultuur)
 • Klanten en gebruikers
 • Interne communicatie (formeel-informeel, mondeling, schriftelijk, visueel, audio)
 • Externe communicatie (pers, social media, gebruik logo, klantenservice)
 • Vrijheid versus sturing/dwang
 • Experimenteerruimte versus protocollen
 • Emoties
 • Conflicten
 • Vitaliteit en passie
 • Omgaan met kennis (informatie-overdracht aan nieuwe medewerkers, archivering)
 • Technologie, R&D, innovatie
 • Meten en weten
 • Lobby en beïnvloeding (politiek, vakbonden en belangengroepen, pressie door gebruikers/cliënten, netwerken en borrels, marketing, advertising)
 • Internationalisering (mensen, goederen, diensten, kapitaal)
 • Resultaten (tastbare en niet-tastbare)
 • Overtuigingen, dogma’s, patronen, trauma’s
 • Succesfactoren, potenties, valkuilen

Eigenlijk kun je zo gek niet bedenken wat er in een Bedrijfsreading / Organisatie Reading allemaal kan worden geread

Hoe verloopt een Bedrijfsreading / Organisatie Reading?

Het verloop van een Bedrijfsreading / Organisatie Reading is niet zo anders dan hoe een andere Online Reading plaatsvindt. Een verschil is dat een bedrijf of organisatie geen persoon is die wordt geread, maar een instantie. Een ander verschil is dat er bij deze Reading twee readees kunnen zijn (zie hierboven): zowel het bedrijf/de organisatie, als jijzelf.

Op de pagina Wat is een Online Reading? kun je lezen hoe ik een (Online) Reading uitvoer. Tijdens de Bedrijfsreading / Organisatie Reading zal ik je vragen om de naam van het bedrijf of de organisatie hardop te zeggen, om zo contact te maken met de energie ervan. Indien van toepassing zal ik ook vragen om jouw eigen naam te noemen. Als je dit wilt, kun je mij ook het logo van het bedrijf/de organisatie laten zien (via de camera dus, indien de Reading online gebeurt) om de kwaliteiten en energie van het logo te vergelijken met de werkelijke kwaliteiten en de energie van het bedrijf of de organisatie.

YouTube video

Toren C – Belangrijke vergadering

Boek hier jouw Bedrijfsreading / Organisatie Reading

Selecteer de datum en tijd van jouw Online Reading hieronder

Wil je liever een Reading in mijn praktijk boeken? Klik dan hier.