“To have a limitless life, you have to believe in limitless potential. If you ask for success and prepare for failure, you will get what you prepared for.”

Vanessa McNeal, mindset coach

“Het eerste wat ik ‘s ochtends doe, is een lijst maken van alle dingen die ik die dag NIET ga doen.”

María Méndez, organisator Eerste Ibero-Amerikaanse Congres tegen Burn-out

Geld, Abundance en Havingness Reading

Voor de snelle lezer, in het kort:

Als je niet in harmonieuze en liefdevolle alignment bent met jouw Hogere Zelf, kun je ook niet echt openstaan voor een overvloed aan geld en tijd. Iets houdt jou dan tegen om jezelf dat te gunnen. Meestal is dat een saboterende subpersoonlijkheid of een blokkerende overtuiging, eventueel gekoppeld aan een emotie.

Ontrafeling van deze subpersoonlijkheden, overtuigingen en emoties in een Geld, Abundance en Havingness Reading kan jou helpen om te gaan manifesteren. Je leert dan om jouw eigen realiteit (meer) te creëren door de grote kracht van jouw gedachten, gevoelens en overtuigingen.

 

Praktische informatie

1 uur + 15 minuten
€ 85,-
Online
Direct boeken

Wat wordt er bedoeld met een Geld, Abundance en Havingness Reading?

Wat een Online Reading is, kun je lezen op de pagina Wat is een Online Reading? Daar is ook uitgelegd dat een Reading door mij zowel online als in de Readingpraktijk kan plaatsvinden, al vinden de meeste Readings online plaats. Een Geld, Abundance en Havingness Reading gaat over pittige maar o zo belangrijke thema’s in een mensenleven. Laten we even kijken naar de drie kernwoorden van deze Reading:

Havingness

Havingness is een term die sommige mensen die energetisch of spiritueel werken gebruiken voor het mogen ontvangen van materiële zaken, dus of je jezelf toestaat om iets te krijgen.

Abundance

Abundance betekent overvloed, luxe, weelderigheid.

Geld

De naam van deze Online Reading begint met het woord geld. Echter, deze Reading gaat niet alleen over geld maar ook over tijd.

Toch ligt de focus van deze Reading normaal gesproken in de eerste plaats op geld en materiële zaken, omdat er op het verdienen van geld vaak een taboe is bij spiritueel ontwikkelde mensen.

Op het verdienen van geld heerst vaak een taboe bij spiritueel ontwikkelde mensen

De inhoud van deze Online Reading: o.a. overtuigingen, emoties en saboteurs

Centraal in een Geld, Abundance en Havingness Reading staat dus hoe jij aankijkt tegen en omgaat met geld en materiële zaken, met zo nu en dan een uitstapje naar hoe jij aankijkt tegen en omgaat met tijd.

Zoals in elke Online Reading die ik aanbied, read ik in de Geld, Abundance en Havingness Reading ook jouw positief en negatief doorwerkende overtuigingen en emoties.

In veel van de aangeboden Readings worden, als dat voor jouw Wezen aan de orde is, eveneens jouw subpersoonlijkheden geread. Als ze negatief doorwerken, kun je deze subpersoonlijkheden ook betitelen als saboteurs.

Tijdens een Geld, Abundance en Havingness Reading is het vrijwel altijd nodig om te kijken naar de subpersoonlijkheden en saboteurs van jou als readee. Subpersoonlijkheden spelen namelijk in de meeste gevallen een hoofdrol in het blokkeren van abundance en havingness.

Een innerlijke saboteur die botst met jouw abundance en havingness

Diep van binnen weet een mens meestal prima wat goed voor hem/haar(/hen) is. Dat wil zeggen als hij of zij niet alleen naar zijn of haar ego luistert, maar ook naar zijn of haar Hogere Zelf. Het Hogere Zelf van een persoon, ook wel Wezen genoemd, herbergt een grote wijsheid; helemaal als deze wijsheid wordt aangevuld met de wijsheid van zijn of haar begeleiders (zie ook: Gidsen en Begeleiders Reading).

Als je in flow bent, of beter gezegd: in alignment, dan voel je je harmonieus. Je bent geaard, in contact met jezelf en doordat je je eigenliefde goed kunt voelen…

…heb je een liefdevolle wijze blik op de wereld.

Ben je in alignment, dan voel je je harmonieus en geaard. Doordat je jouw eigenliefde goed kunt voelen, heb je een liefdevolle en wijze blik op de wereld

Helaas is dit, zoals iedereen kan merken, in het dagelijks leven vaak niet de praktijk. Je kunt ervoor kiezen om daar externe factoren (je partner, je baas, je medeweggebruiker, de NS, de grootschalig verbouwende buren, het zeventiende kabinet Rutte ***, …) de schuld van te geven. Natuurlijk kúnnen al die externe dingen ook bloedirritant zijn. Het is moeilijk om alles maar te acepteren als een ongenaakbare Boeddhistisch verlichte monnik. Niet alle aardse realiteiten zijn even leuk. Mensen zijn geen robots, ze hebben emoties.

*** De tekst van deze website werd geschreven voordat Mark Rutte op 10 juli 2023 zijn terugtreden bekendmaakte.

Desondanks is het goed om te observeren waarom iets jou zo uit jouw evenwicht haalt. Gelukkige, verliefde en/of uitgeruste mensen ergeren zich minder aan negatieve externe factoren. Dus iets van buiten raakt blijkbaar harder iets bij jou van binnen, als je zelf niet helemaal in balans bent. Omgekeerd werkt het ook zo: omdat jij van binnen niet helemaal in balans bent, gooi je iets naar buiten: een hartgrondige vloek, een geërgerde zucht, een venijnige blik, een destructieve gedachte.

Zo kan de buitenwereld dus ook een reflectie zijn van jouw binnenwereld. Of dit 100% zo is, dat weet ik niet, dat ben ik zelf ook nog aan het ontdekken, maar er is in elk geval een verband: wat er allemaal binnenin ons mensen gebeurt, is heel zichtbaar op deze aarde.

De buitenwereld kan een reflectie zijn van jouw binnenwereld

Concreet betekent dit dat als jij niet in harmonieuze en liefdevolle alignment bent met je Hogere Zelf, jij ook niet optimaal kunt openstaan voor abundance en havingness. Je staat dus niet open voor een overvloed aan geld en tijd. Iets houdt jou tegen om jouzelf dat te gunnen. Meestal is dat een subpersoonlijkheid/saboteur of een overtuiging.

Als je niet in harmonieuze en liefdevolle alignment bent met je Hogere Zelf, kun je ook niet echt openstaan voor een overvloed aan geld en tijd. Iets houdt je tegen om jouzelf dat te gunnen: meestal is dat een subpersoonlijkheid of een overtuiging

Bij de beschrijvingen van een Perfectionisme en Controle Reading en een Medicijnwiel en Akasha Reading, kun je lezen dat de volgende subpersoonlijkheden kunnen worden geread: jouw innerlijke controleur-perfectionist, jouw innerlijke pleaser, jouw innerlijke criticus, jouw innerlijke wijze, jouw innerlijke man, jouw innerlijke vrouw, jouw innerlijk kind, of een andere mogelijke subpersoonlijkheid die in jou actief is. Eén of meerdere van deze subpersoonlijkheden kan ik ook voor jou readen in relatie tot de thema’s geld, abundance en havingness. Dat geeft erg nuttige informatie over waarom het openstaan voor geld, abundance en havingness jou (nog) niet helemaal lukt.

In relatie tot de thema’s geld, abundance en havingness kan ik voor jou readen:

•  jouw innerlijke controleur-perfectionist
•  jouw innerlijke pleaser
•  jouw innerlijke criticus
•  jouw innerlijke wijze
•  jouw innerlijke man
•  jouw innerlijke vrouw
•  jouw innerlijk kind
•  een andere subpersoonlijkheid

Is jouw buitenwereld een reflectie van jouw binnenwereld…?

Boek direct jouw Geld, Abundance en Havingness Reading!
Open de agenda

Een overtuiging of emotie die botst met jouw abundance en havingness

Naast saboterende subpersoonlijkheden, kunnen er ook één of meerdere overtuigingen zijn die jou weghouden bij jouw abundance en havingness. Hierdoor heb je bijvoorbeeld een geld- of tijdtekort dat je niet gemakkelijk krijgt doorbroken.

In de Nederlandse cultuur hebben we allerlei – vaak heel zuinige, Calvinistische – gezegdes over geld. Dat zijn gezegdes met een forse lading. Om er maar een paar te noemen:

 • “Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje.”
 • “Geld maakt niet gelukkig.”
 • “De kost gaat voor de baat uit.”
 • “Al te goed is buurmans gek.”
 • “Geld is het slijk der aarde.”

Of wat dacht je van deze twee? Eigenlijk gaan die meer over tijd, maar tijdsbesteding en geld zijn, zoals altijd, verbonden:

 • “Wie niet werkt, zal niet eten.”
 • “Ledigheid is des duivels oorkussen.”

In de ene familie resoneert het ene gezegde sterker dan in de andere, maar invloed hebben al dit soort uitspraken zeker. En die invloed is in veel gevallen negatief.

Zo’n zin kan zich dieper in jouw ruimte hebben genesteld dan jijzelf misschien doorhebt. Ook kan er een emotie aan gekoppeld zijn. Je voelt je ondergewaardeerd of minderwaardig, of je bent jaloers op mensen die wél rijk zijn, of je voelt je schuldig als je op vakantie gaat, of je hebt last van faalangst in jouw werk of ondernemerschap, of je bent extreem voorzichtig om geld uit te geven.

Het kan ook zo zijn dat je je erg bent gaan afzetten tegen deze Nederlandse zuinige en hardwerkende cultuur, en dat je daarom nogal patserig en protserig omgaat met geld. Maar als je je hard afzet tegen iets, dan ben je er (nog) niet los van.

Gezegdes en uitspraken over geld kunnen zich dieper in jouw ruimte hebben genesteld dan jijzelf misschien doorhebt

Hoe dan ook, overtuigingen en emoties die jij in de loop van jouw leven – bewust, half-bewust, of onbewust – hebt geïncorporeerd ten aanzien van geld, kunnen jouw abundance en havingness enorm blokkeren. Dat is erg jammer en daarom is het zeer nuttig om deze dieperliggende overtuigingen en emoties uit te pluizen in een (betaalbare!! 😉) Geld, Abundance en Havingness Reading.

Overtuigingen en emoties die jij je in de loop van jouw leven hebt eigen gemaakt ten aanzien van geld, kunnen jouw abundance en havingness enorm blokkeren.

Ontrafeling van deze overtuigingen en emoties in een Geld, Abundance en Havingness Reading geeft je ruimte

Je kunt dan een begin maken met deze overtuigingen en emoties te ontkrachten en te transformeren. Dat geldt ook voor de overtuigingen en emoties die er in jouw leefgebied rondhangen ten aanzien van tijd.

Tijdgebrek, haast, stress = non-abundance

Hierboven gaf ik aan dat de focus in deze Online Reading vooral ligt op geld en materiële zaken. Over abundance van tijd kan ik iets korter zijn, omdat veel van de problemen die we in deze maatschappij ervaren met tijd, te maken hebben met onze manier van omgaan met geld.

Het begint er al mee dat we geld en tijd als schaars zien, terwijl er op de aarde toch eigenlijk heel veel geld en tijd is. Niet eerlijk verdeeld nee, daar heb je helemaal gelijk in, maar het is er wel.

In Nederland haasten en stressen we ons rot. Van alle kanten wordt steeds duidelijker dat we daar niet gelukkig van worden.

Waarom is stress zo funest voor je welzijn?

Gedurende een korte tijd moeten pieken terwijl je hard werkt in een geconcentreerde flow, is niet erg. Burn-outs en overspannenheid – of gewoon een malaise-gevoel als je gelukkig nog geen erger stadium hebt bereikt – treden in als je langdurig jouw fysieke, emotionele en mentale grenzen overgaat zonder dat er voldoende hersteltijd voor je is.

In feite is er op aarde heel veel geld en heel veel tijd…
(pleintje ergens in Oost-Spanje rond siesta-tijd)

Iemand die gestresst is, kan prikkels – en dat zijn er nogal wat in deze 21ste eeuw – slechter verwerken. Ook is hij of zij (of hen) sneller geïrriteerd over kleine dingen. Duurt de stress lang, dan is het absolute roofbouw op je lichaam en geest. Het wemelt in Nederland van de burn-out coaches die doorgaans goed werk verrichten om de schade te herstellen. Alleen is voorkomen natuurlijk beter dan genezen. Helaas zit het gestress en het gevoel dat we nergens tijd voor hebben inmiddels diep in onze samenleving.

Hier heb ik ook geen makkelijke oplossing voor; er is een structurele maatschappelijke verandering voor nodig. Wat ik wel kan aanbieden, zijn twee dingen die jou persoonlijk kunnen helpen:

1. Een Online Reading

2. Een lijstje met toepasbare tips

Duurt stress te lang, dan is het absolute roofbouw op je lichaam en je geest

1. In een Geld, Abundance en Havingness Reading kan ik behalve jouw omgang met geld uitpluizen, ook readen hoe jij omgaat met tijd en met stress, en naar welke abundance en havingness jouw Wezen snakt.

2. Ten tweede dus een aantal tips die je kunt toepassen om stress te vermijden of te hanteren. Dit zijn dingen die je vast allang weet, maar in de dagelijkse rush vergeten we ze helaas snel, dus hier nog maar eens op een rijtje:

 • Vind regelmatig rust in de natuur
 • Multi-task niet, want het werkt gewoon niet. Ons brein is er niet voor gemaakt om twee dingen tegelijk te doen
 • Luister naar je lichaam: op tijd eten, drinken en uitrusten, genieten van sport en beweging
 • Zorg voor voldoende slaap
 • Overweeg een telefoon-detox, zet in elk geval zo veel mogelijk de notificaties op je telefoon uit en stel een maximale schermtijd in
 • Denk bij je dagindeling meer in flow dan in tijd
 • Kijk kritisch naar jouw agenda en jouw to-do-list: Wat moet echt? En wat wil je echt?
 • Overweeg te “ontspullen”: hoe minder spullen, hoe minder keuzestress (bijv. kledingkeuze) en hoe meer rust in je hoofd
 • Verbeter je mindset door jouw overtuigingen te veranderen
 • Leer loslaten wie of wat jou (echt) niet meer dient: mensen, spullen, banen; wie/wat geeft jou energie?

Het gaat dus niet alleen om het anders organiseren van je leven, maar ook om op een andere manier in het leven durven staan. Als je dat grondig aanpakt, dan ben je begonnen om jezelf te herprogrammeren.

Manifesteren en herprogrammeren

Manifesteren is het bewust creëren – of in elk geval dichterbij brengen – van jouw eigen realiteit door de kracht van jouw gedachten, gevoelens en overtuigingen. Opnieuw zien we dus het enorme belang van de juiste dingen denken, voelen en doen. Omdat (oude) saboterende subpersoonlijkheden, emoties en overtuigingen je stevig in de weg kunnen zitten, is het vaak nodig om jezelf te herprogrammeren.

Je oefent dan in het vinden en het bekrachtigen van de juiste gedachtes, gevoelens en overtuigingen om jouw droom of doel te bereiken.

Manifesteren is het bewust creëren of dichterbij brengen van jouw eigen realiteit door de kracht van jouw gedachten, gevoelens en overtuigingen

Jouw leidraad hierbij is, en dat zal je niet verbazen als je de andere teksten op deze website hebt gelezen, jouw intuïtie en het gevoel ergens in jouw lichaam als je aan jouw droom denkt.

Dromen, denken, voelen, doen…

Boek direct jouw Geld, Abundance en Havingness Reading!
Open de agenda
Copyright notice: image offered by garetsvisual on Freepik

Gebeurt alles wat je visualiseert ook echt?

Een moeilijk te beantwoorden vraag, maar in elk geval gebeurt dit meer dan we vaak doorhebben. We trekken dát aan, wat we uitzenden. De boodschap van de documentaire ‘The Secret’ is dat er VEEL meer mogelijk is dan we denken. Mits we maar het juiste denken en visualiseren en op onze gedachtes en visualisaties durven vertrouwen. Dromen en doelen kun je manifesteren door te mediteren en te visualiseren. Je kunt ook concrete hulpmiddelen gebruiken door van jouw droom/doel een vision board of een mock-up te maken.

Dromen en doelen kun je manifesteren door te mediteren, te visualiseren, of door een vision board of een mock-up te maken

Maar het is in mijn beleving niet zo dat je door te visualiseren wat je wenst, ook altijd krijgt wat je wenst. Ten eerste mag je niets wensen wat al van een ander is of iets wat schadelijk is voor een ander. Zulke wensen zijn niet zuiver en worden dus niet gehonoreerd. Een tweede punt waar je rekening mee moet houden, is dat de kosmos een ander plan of een andere weg voor jou in petto kan hebben dan jij in gedachten had. Vandaar dat een wens om de loterij te winnen of de CEO te worden van een grote handelsfirma niet altijd tot resultaat leidt. Een derde valkuil is dat je niet de nodige stappen neemt om jouw droom of doel te bereiken. Dus wil jij een succesvolle trompettist worden, dan zul je ook moeten repeteren.

Je zult wel de nodige stappen moeten ondernemen om jouw droom te bereiken

Je mag niets wensen wat al van een ander is, of iets wat schadelijk is voor een ander. Zulke wensen zijn niet zuiver en worden dus niet door de kosmos gehonoreerd

Tot slot is het nog goed om te benadrukken dat als iemand in armoede geboren is, of zijn of haar leven op een andere manier niet op rolletjes loopt, het niet de bedoeling is dat we aannemen dat deze persoon hier zelf de schuld aan is. Of dat deze persoon op de verkeerde manier denkt of in het leven staat. In termen van “winners” of “losers” denken is natuurlijk heel schadelijk voor de planeet. Nee, manifesteren en herprogrammeren gaan er juist over dat jij als persoon jouw eigen draai in de wereld vindt, zonder te oordelen over anderen.

Vertrouw!!! En verbaas je…

In de wet van de aantrekkingskracht zit een soort paradox. Hoewel het dus essentieel is om de stappen te zetten om jouw droom of doel te bereiken, is het niet de bedoeling dat je er te krampachtig mee omgaat. Een zekere relaxtheid en overgave is ook nodig. Dus hard voor iets werken, maar ook durven loslaten. Jij bepaalt WAT je wilt. Maar het universum bepaalt het HOE en het WANNEER.

Jij bepaalt wat je wilt. Het universum gaat over het hoe en het wanneer

Timmer niet alles dicht, maar laat je verrassen door het Grotere Plan. Hoe meer je daarop vertrouwt, hoe makkelijker het is om jouw dromen en levensdoelen te manifesteren.

Makkelijk gezegd? Ja, makkelijk gezegd. De meesten van ons, waaronder ik zelf, zijn hier nog behoorlijk lerende in, met veel vallen en opstaan. Laten we vertrouwen! En ons verbazen over wat er allemaal mogelijk blijkt…

De schrijver David Sedaris werd zo rijk van zijn boeken dat hij inmiddels acht huizen heeft. Een appartement dat hij kocht in New York bleek dermate groot dat hij er enkele dagen na de aankoop nog een extra badkamer in ontdekte.

(Bron: de Volkskrant, 20-5-2022)

Dankbaarheid

Als je jouw droom of doel hebt bereikt, dan kun je in gedachten jouw gratitude, jouw dankbaarheid dus, naar de kosmos uitspreken. Zo laat je de krachten en energieën die jou hebben geholpen weten dat je daarvoor dankbaar bent. En dat hun steun ook in de toekomst erg welkom blijft!!

 

 

 

YouTube video

Loes Schnepper – Loes heeft de bonnetjes bewaard

Boek hier jouw Geld, Abundance en Havingness Reading

Selecteer de datum en tijd van jouw Online Reading hieronder

Wil je liever een Reading in mijn praktijk boeken? Klik dan hier.