“Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.”

Søren Kierkegaard, filosoof

Trauma Reading

Voor de snelle lezer, in het kort:

Een trauma is een emotioneel, mentaal of spiritueel litteken, veroorzaakt door een gebeurtenis die als schokkend is ervaren. Als slachtoffer of getuige, en soms als dader, blijf je dan steken in gevoelens van angst, wrok, woede, verdriet, spijt, eenzaamheid, schuld, schaamte. Iets wat voor de één slechts een psychisch schrammetje is, kan voor de ander een trauma worden. Dus schaam je vooral nergens voor en vergelijk jezelf niet teveel met anderen!

Zoals bij elke Reading, spelen ook bij een Trauma Reading (levens)thema’s een grote rol om te begrijpen wat er nou precies gebeurt. Heb je een disbalans op een thema, dan kan een gebeurtenis die met dat thema te maken heeft, veel heftiger bij je binnenkomen.

Hoewel je ego flink zijn best doet om een trauma weg te stoppen, wil jouw onderbewuste vroeg of laat aan de slag om het trauma op te lossen. Duw je het trauma weg, dan zal dit trauma steeds heftiger, ook emotioneel en lichamelijk, laten weten dat het er wél is.

Een Trauma Reading helpt jou om jouw veiligheid en optimisme weer helemaal te voelen stromen, of om jouw wilskracht terug te vinden. Of om jouw drive, jouw overzicht en jouw creativiteit om voort te leven te voelen. Een Trauma Reading kan helpen om een trauma te helen, omdat door hartsvolle, zachte en subtiele woorden – vaak gecombineerd met een Healing – jouw energie flink in beweging komt.

Als jouw onderbewuste wordt aangesproken, dan komt er vrijwel altijd ruimte voor (de weg naar) een transformatie.

Praktische informatie

1 uur + 15 minuten
€ 85,-
Online
Direct boeken

Wat is een trauma en wat zijn de gevolgen ervan?

Een trauma kun je zien als een emotioneel, mentaal of spiritueel litteken, veroorzaakt door een gebeurtenis die schokkend voor iemand is geweest. Je blijft als slachtoffer of getuige – en soms als dader – van het meegemaakte steken in gevoelens van angst, wrok, woede, verdriet, spijt, eenzaamheid, schuld, schaamte. Het schokkende voorval is zo extreem en zo pijnlijk geweest, dat het je niet lukt om het te verwerken. De emoties die je op het traumatische moment ervaart, sla je op zonder dat je er een goede uitweg voor vindt.

De emoties die je tijdens een traumatische gebeurtenis ervaart, worden opgeslagen. Je blijft als slachtoffer of getuige, en soms als dader, steken in gevoelens van angst, wrok, woede, verdriet, spijt, eenzaamheid, schuld, schaamte

Thema-trauma’s

Een trauma kan van alles zijn. Elke denkbare nare gebeurtenis kan een trauma veroorzaken. Of iets een trauma wordt of niet, is namelijk helemaal afhankelijk van de omstandigheden waaronder de gebeurtenis plaatsvindt en hoe je er als persoon mee omgaat. Elke persoon is uniek, dus een voorval dat voor de één slechts een psychisch schrammetje is, kan voor de ander een trauma worden op spiritueel, mentaal, emotioneel en soms lichamelijk vlak.

Elke denkbare nare gebeurtenis kan tot een trauma leiden.
Een voorval dat voor de één slechts een psychisch schrammetje is, kan voor de ander een trauma worden

Je kunt vast ook al raden, dat de persoonlijke thema’s van een persoon veel invloed hebben op de impact die een gebeurtenis heeft. Voor voorbeelden van thema’s kun je kijken bij Wat is een Online Reading? en Over Elja. Ook bij de een Relatie Reading en een Ouder en Kind Reading zie je concrete voorbeelden beschreven van thema’s. Of werp eens een blik op de nieuwsbrieven en blogs via de pagina Inspiratie en blog.

Met andere woorden: als je een soort disbalans hebt op een thema, kan een gebeurtenis die op de één of andere manier te maken heeft met dat thema, veel heftiger bij je binnenkomen. Ik noem dit een thema-trauma.

Elke denkbare nare gebeurtenis kan tot een trauma leiden

De persoonlijke thema’s van een persoon hebben veel invloed op de impact die een gebeurtenis heeft

Laten we als voorbeeld nemen het thema grenzen stellen. Stel, je hebt moeite om grenzen aan anderen te stellen. Gisteren heb je drie keer op één dag tandenknarsend toegekeken hoe iemand in de trein een video op zijn telefoon afspeelde met veel te hard geluid.

Nu het alweer gebeurt, de vierde keer dus in twee dagen, ontplof je volledig!! In plaats van beleefd en beheerst maar dringend en duidelijk te verzoeken of het geluid ietsje zachter kan, krijg je een rood waas voor je ogen en je scheldt de herriemaker helemaal verrot. Omstanders voorkomen nog net dat jij die ander aanvliegt…

Nu kan er dus een (nieuw) trauma ontstaan als de situatie op geweld uitloopt, of als je bijvoorbeeld diep beledigd wordt door de herriemaker.

Maar ergens in jouw systeem hing al een eerder opgelopen trauma dat te maken heeft met het thema grenzen stellen… Een kleine gebeurtenis triggerde die oude pijn en vandaar jouw heftige, voor de actuele situatie buitenproportionele, reactie.

“Als je een soort disbalans hebt op een thema, dan kan een gebeurtenis die te maken heeft met dat thema, veel heftiger bij je binnenkomen. Dit noem ik een thema-trauma.”

Merk op dat in dit voorbeeld boosheid de reactie is, maar heel andere reacties zijn natuurlijk ook mogelijk (onderdanig worden, je terugtrekken, dichtslaan, erg schrikken, etc).

Als zoiets, of iets anders vergelijkbaars, jou overkomt, en je gaat er vanaf dat moment goed op letten, dan zul je zien dat het betreffende thema in allerlei situaties in jouw leven terugkomt. Er lijkt een rode draad door de tegengekomen situaties te lopen, of zelfs een boodschap voor je te zijn. Je hebt kennelijk iets te leren van het thema-trauma.

Thema-trauma’s helpen je om iets te leren. Er lijkt een rode draad door de tegengekomen situaties heen te lopen, of zelfs een boodschap voor je te zijn

Voorbeelden van bovengemiddeld traumatische gebeurtenissen

Hierboven heb je kunnen lezen dat verschillende mensen verschillend reageren op een situatie. Bij de verwerking van trauma’s is het daarom erg belangrijk om je vooral nergens voor te schamen en jezelf niet teveel met anderen te vergelijken.

Hieronder toch een paar voorbeelden van dingen die voor veel mensen kunnen uitpakken als een traumatische gebeurtenis:

  • Verwaarlozing door ouders

  • Meemaken van geweld

  • Verlies van een dierbare

  • Ziekte of lichamelijk letsel

  • Slachtoffer worden van discriminatie of ander onrecht

  • Getuige zijn van oorlog

  • Last hebben van aanhoudende financiële problemen

  • Je baan verliezen

  • Een natuurramp ondergaan

  • Geconfronteerd worden met pesten op school of op het werk

  • Getroffen worden door een medische misser

  • Het ondergaan van een scheiding / verlaten worden door je partner

  • Prooi zijn van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik door een baas of collega

  • (Sexueel) misbruikt worden door iemand

  • Slachtoffer zijn van verslaving

  • Een ongeluk meemaken

  • Getuige zijn van een misdrijf

Maar elke andere vervelende gebeurtenis in een mensenleven kan dus ook traumatisch zijn.

Herbelevingen en actualisaties, ontkenning en vermijding

Je ego doet heel goed zijn best om een trauma weg te stoppen, zodat je door kunt leven alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Maar dat gaat niet eindeloos goed: een trauma wil gezien en erkend worden, omdat het toch in de weg zit. Jouw onderbewuste wil vroeg of laat aan de slag om het trauma op te lossen. Dus duw je het trauma weg, dan zal het steeds heftiger laten weten dat het er wél is. Dat heet een actualisatie. Je krijgt herbelevingen: bijvoorbeeld ’s nachts in de vorm van nare dromen, of overdag door voorbij schietende beelden of geluiden. Het kan ook dat er emoties worden getriggerd, door iets wat je ziet en de associatie die dat bij je oproept.

Jouw onderbewuste wil vroeg of laat aan de slag om het trauma op te lossen. Duw je het trauma weg, dan zal het steeds heftiger laten weten dat het er wél is

Vaak gaat het vermijden om aan te gaan wat er is, een tijd lang door.

Boek direct jouw Trauma Reading!
Open de agenda
Copyright notice: image offered by pvproductions on Freepik

Ontkenning treedt ook vaak op (“Wat ik heb meegemaakt, viel toch eigenlijk wel mee? Anderen waren er veel slechter aan toe, ik moet niet zo zeuren.”). Of je merkt dat je situaties ontloopt waarin misschien hetzelfde opnieuw zou kunnen gebeuren. Een trauma kan jou ook opschepen met negatieve gedachtes en afgestompte gevoelens. Of het trauma zorgt er juist voor dat relatief normale prikkels jou hyperactief maken.

Bij een trauma gaat het om een onverwerkte pijn en die kan geestelijk zijn, maar ook (gedeeltelijk) lichamelijk. Zo kan een trauma zich – en dat komt behoorlijk vaak voor – hebben vastgezet in je lichaam. Je ego doet dan hard zijn best om je lichaam met alle emoties in toom te houden.

Een trauma kan zich vastzetten in je lichaam

Maar dat in toom houden, houd je dus niet eindeloos vol. De innerlijke strijd tussen het deel van jou dat aan de slag wil met traumaverwerking en het deel van jou dat graag de “deksel op de put” wil houden, kan heel vermoeiend zijn.

Duw je een trauma weg, dan laat het je steeds heftiger weten dat het er weldegelijk is…

Misdrijven en nare gebeurtenissen met een dader: in dit leven en in vermoedelijke vorige levens

Een misdrijf waarbij iemand dader wordt en iemand anders slachtoffer, is voor het slachtoffer vaak traumatisch. Met de dader hebben we meestal minder medelijden, maar ook voor een dader kan een misdrijf – soms vele levens eerder gepleegd! – traumatisch uitpakken.

Als het trauma niet wordt schoongemaakt, dan kan dat nog jarenlang belemmerend en blokkerend doorwerken. Voor mensen die in reïncarnatie geloven: het kan zelfs eeuwen doorwerken.

En als je niet in reïncarnatie gelooft: er kunnen toch oude dingen zijn die je in jouw onderbewuste dwars zitten, of dat nou echt vorige levens zijn of bronnen uit een collectieve ervaring. Hoe je het precies noemt, maakt niet zoveel uit, maar energetisch en emotioneel kun je dan voelen dat er duidelijk iets aan de hand is met je.

Wordt een trauma niet schoongemaakt, dan kan dat nog jarenlang belemmerend doorwerken

Een misdrijf of andere nare situatie waarbij er dader- en slachtofferschap was met toepassing van geweld, machtsmisbruik en angst, kan funest zijn voor het veilige gevoel in je lijf en leden.

Het meemaken van oorlog of geweld kan traumatisch zijn

Als er bij deze gebeurtenis dan ook nog een verstrengeling is met – misbruik
van – mannelijke en vrouwelijke energie, dan wordt de hele boel zo mogelijk nóg troebeler. Man-zijn of vrouw-zijn (of inmiddels steeds meer erkend: non-binair zijn) is namelijk een deel van je identiteit.

Helaas zit er op onbezorgde mannelijkheid en vrouwelijkheid op de aarde heel veel lading, zoals uitgelegd in de beschrijving van een Mannelijke en Vrouwelijke Energie Reading.

Een nare gebeurtenis waarbij er dader- of slachtofferschap was met geweld, angst en machtsmisbruik, kan funest zijn voor het veilige gevoel in je lijf en leden

In dit soort zware thematiek kan een Trauma Reading ook veel schoonmaken.

Het veranderen van energie: schoon schip maken

Tijdens de Trauma Reading, online of in de Readingpraktijk, zorg ik ervoor dat jij in de gelegenheid komt om de energie te gaan transformeren. Dit gebeurt door op energetisch niveau te communiceren met jouw Wezen, en eventueel met het Wezen van de dader waarmee jij te maken hebt gehad. Vaak gaat dat snel en is één Reading – veelal met een Healing erbij – voldoende, soms is er meer dan één Reading nodig. Of nog een aanvullende behandeling bij een andere deskundige (zie verderop in de tekst).

Door op energetisch niveau te communiceren met jouw Wezen, en eventueel met het Wezen van een dader waarmee jij te maken hebt gehad, help ik jou om de energie te gaan transformeren

Ben je slachtoffer van een dader geweest? Of van iemand die jou in elk geval slecht heeft behandeld? Dan kunnen we uiteindelijk ook proberen, indien het past bij de situatie en wanneer jij er echt klaar voor bent, om de dader(s) te vergeven. Want je zult merken dat je dan energetisch, emotioneel en praktisch echt “schoon schip” maakt. Jullie raken allebei (of als er meerdere betrokkenen zijn: allemaal) een zware last kwijt. Na de vergeving en de verwerking tijdens de Reading of coaching kunnen jullie allebei weer verder met je leven. Zonder deze oude last.

Nare gebeurtenissen zonder dader: terugvinden van jouw veiligheid, optimisme, wilskracht

Je kunt ook een traumatische gebeurtenis meemaken waarbij er geen dader is. Denk aan een natuurramp, een ongeval, een ingrijpende ziekte, het verliezen van een naaste. Ook dan kan ik in een (Online) Reading – eventueel gecombineerd met een Healing (zie: Reading en Healing) – veel voor je schoonmaken. Een Trauma Reading kan jou helpen om de situatie meer los te laten. En om terug in contact te komen met jouw Wezen of Hogere Zelf. De Reading helpt je dan bijvoorbeeld om jouw veiligheid en optimisme weer helemaal te voelen stromen. Of om jouw wilskracht in je derde chakra terug te vinden. Of om jouw drive, jouw overzicht en jouw creativiteit om voort te leven te herkennen en te voelen.

Een Trauma Reading helpt jou bijvoorbeeld om jouw veiligheid en optimisme weer helemaal te voelen stromen, of om jouw wilskracht terug te vinden. Of om jouw drive, jouw overzicht en jouw creativiteit om voort te leven te voelen

Kunnen woorden dan een trauma helen? Jazeker! Maar soms is er meer nodig…

Een Online Reading kan meteen al heling geven, door het trauma – in goede afstemming met jouw Wezen, dus hartsvol, zachtjes en subtiel – onder woorden te brengen. Kunnen woorden dan echt een trauma helen? Jazeker wel, veel meer dan je zou denken, omdat door de Reading jouw energie flink in beweging komt.

Jouw onderbewuste wordt aangesproken, waardoor jij nare dingen voluit onder ogen ziet, de emoties erbij voelt en toelaat en jouw verdedigingsmechanismes zachter mogen worden.

Er komt dan vrijwel altijd ruimte voor (de weg naar) een transformatie. Vaak is het ook nodig dat ik je daarnaast een Healing (meer info: Reading en Healing) geef, zodat je wordt begeleid om het trauma nog verder los te laten en jij je eigen energie weer kunt voelen.

De woorden van een (Online) Reading kunnen helpen om een trauma te helen, omdat door een hartsvolle, zachte en subtiele Reading – vaak gecombineerd met een Healing – jouw energie flink in beweging komt

Mocht er meer tijd nodig zijn, of we merken dat het trauma zich hardnekkig heeft vastgezet in jouw lichaam en geest, dan kunnen we een tweede sessie afspreken waarin we in zachtheid verder kijken naar alles wat er in jou speelt. En naar wat er nu echt mag worden losgelaten.

Indien nodig kan ik je ook verwijzen naar deskundige collega’s die jou kunnen helpen om je lichaam te ontstressen en om vastgezette emoties los te laten. Denk aan een regressie- of reïncarnatietherapeut, een toegepast kinesioloog, een masseur, of een EFT-therapeut (Emotional Freedom Technique). Al deze therapieën, in combinatie met een Online Reading, kunnen jou helpen om in plaats van te overleven weer helemaal te gaan leven.

    Van overleven naar…

… leven!

“Als jouw onderbewuste wordt aangesproken, dan komt er vrijwel altijd ruimte voor een transformatie of voor de weg naar transformatie.”

Disclaimer: Een Reading (online of in de Readingpraktijk en eventueel gecombineerd met een Healing) kan effectief zijn bij het oplossen of verminderen van trauma’s. Echter, ik ben niet opgeleid tot psycholoog of psychiater. Bij diepgaande psychische en emotionele problematiek is het aan te raden om – eventueel naast de Reading(s) en Healing(s) – in gesprek te gaan met een huisarts, psycholoog of psychiater. Omdat veel problemen in je onderbewuste niet zijn op te lossen met praten of met medicatie, is het naar mijn mening soms nog beter om in behandeling te gaan bij een professionele regressie- of reïncarnatietherapeut, maar dat neemt niet weg dat acute psychiatrische en psychologische hulp in sommige gevallen ook noodzakelijk kan zijn.

YouTube video

The Black Eyed Peas – Where Is The Love?

Boek hier jouw Trauma Reading

Selecteer de datum en tijd van jouw Online Reading hieronder

Wil je liever een Reading in mijn praktijk boeken? Klik dan hier.