Reading en Healing

“Healing is geen lineair proces.”

Anoniem

 

Reading en Healing

Een Reading is op zichzelf al een vorm van Healing. Als je de gekozen woorden in een (Online) Reading hoort, zorgt dat op zichzelf al voor een verandering. Bewustwording is namelijk de eerste stap van transformatie.

Als readee, dus als degene die wordt “gelezen”, kun je in veel gevallen merken dat je kalmer wordt als je de informatie hoort. Een Reading kan zorgen voor meer aarding en focus. Een enkele keer voelt een readee in het begin juist oude emotionele pijn opkomen. Deze emoties dan de ruimte geven, kan het begin zijn van heling.

Toch kan het zijn dat tijdens een Reading een bepaald onderwerp of een specifieke energie om een extra Healing vraagt.

Als het nodig blijkt om een Healing te geven, dan bied ik die aan als onderdeel van de Online Reading. Een Healing is een soort energetische schoonmaak. Een Healing zorgt er voor dat jij weer in het “hier en nu” komt en weer ruimte krijgt voor jouw eigen energie. Dit kan heel voelbaar zijn. Allerlei reacties zijn mogelijk, maar vaak voelen mensen zich na een Healing lekker geaard, gefocust, wilskrachtig, ontspannen en sereen.

Een Online Healing werkt meestal even goed als een Healing waarbij de healer en de healee in dezelfde ruimte zijn. Soms kan de Healing ook overgaan in een korte coaching. Ik begeleid jou dan door een (oude) emotie of overtuiging heen, waardoor jij jezelf healt.

Een Reading is al een vorm van Healing

Een Reading bij mij, of deze nu online of in de Readingpraktijk plaatsvindt, geeft je niet alleen informatie, maar is er ook op gericht om jouw welzijn te vergroten. Een Reading is daarmee op zichzelf al een vorm van Healing.

Hoe zit dat dan? Nou, een (Online) Reading is een manier om jouw bewustzijn naar een hoger niveau te brengen. Op de pagina Wat is een Online Reading? heb je kunnen lezen dat een Online Reading een intuïtieve of energetische Reading is die jou helpt om in je hart en in je kracht te komen.

Hierbij worden energieën (emoties, gedachtes, sensaties, overtuigingen, patronen, oordelen) die in jouw systeem te zien zijn, onder woorden gebracht. Dat je deze woorden hoort, zorgt op zichzelf al voor een verandering. Bewustwording is namelijk de eerste stap van transformatie.

Bewustwording is de eerste stap van verandering

Verandering begint met bewustwording…

Dat betekent niet altijd dat je je meteen veel beter voelt. Soms duurt het even. Een Reading kan je namelijk ook eerlijke maar confronterende informatie geven. Of de informatie uit de Online Reading moet eerst bij je “indalen”. Hierbij kan bijvoorbeeld de mogelijke geluidsopname van de Reading je helpen (kijk op Tarieven en informatie, of Wat is een Online Reading? of de Even-goede-vrienden Reading voor meer informatie). Of het kan nodig zijn dat je eerst een stap zet op basis van – onder andere – de informatie uit de Reading.

Als readee kun je in veel gevallen merken dat jij, terwijl je de informatie van de Reading tot je neemt, kalmer wordt. Dat jij je echt “gezien” voelt in jouw pijn, jouw vreugde en jouw worstelingen met een levensthema. Misschien voel je je steeds geaarder en gefocuster tijdens de Reading. In sommige gevallen voel je eerst juist oude emotionele pijn (boosheid, verdriet, angst, schaamte, jaloezie) opkomen. Deze emoties dan de ruimte geven, kan het begin zijn van heling. Of deze nou online plaatsvindt of in fysieke aanwezigheid, een Reading doet iets met je.

Extra Healing is soms nodig

Toch kan het zijn dat tijdens een Reading een bepaald onderwerp of een specifieke energie om een extra Healing vraagt. Het kan zijn dat dit onderwerp of deze energie hardnekkiger, ouder of ingrijpender is en jouw dagelijks leven nog steeds erg beïnvloedt. Door goed af te stemmen op jouw Wezen, wordt vanzelf duidelijk wanneer jij behoefte hebt aan zo’n extra Healing.

Het kan voorkomen dat tijdens een Reading een bepaald onderwerp of een specifieke energie om een extra Healing vraagt, omdat dit onderwerp of deze energie hardnekkiger, ouder of ingrijpender is

Healing als onderdeel van een Reading

In veel energetische opleidingen leer je eerst om cliënten te healen en dan later ook om hen te readen. Veel readers bieden Readings en Healings aan in hun praktijk als aparte onderdelen. Dat werkt ook prima, maar ik kies ervoor om een Healing – als voor of tijdens de (Online) Reading vanuit jouw Wezen blijkt dat er ook een Healing mag worden gegeven – een onderdeel te laten zijn van je Reading. Er is niks mis met alleen sec een Healing ontvangen, maar ik vind het het beste als jij na de Healing ook informatie terugkrijgt over wát er is geheald. Dat helpt om je bewustwording te verhogen over belemmerende patronen en energieën. En om te begrijpen welk helingsproces er bij jou is ingezet.

Bepaalde onderwerpen hebben soms extra Healing nodig

Als je na de Healing ook informatie terugkrijgt over wát er is geheald, helpt dat jou om beter te begrijpen welke belemmerende patronen en energieën er (gedeeltelijk) zijn geheald

Welke Healing-methode volg ik?

Naar mijn mening heeft goed healen veel met readen te maken. En goed readen heeft ook veel van doen met healen. Voordat ik afstudeerde als reader, was ik al healer: bij het toenmalige CICO in Utrecht studeerde ik af in de Healingopleiding (zie: Over Elja). De Healing-methode van het CICO is ook de methode die ik nog steeds het meeste gebruik. Daarbij vraag ik (de healer) aan jou (de healee) om jouw naam uit te spreken, zodat ik een diep contact met jou kan maken. Jouw Wezen geeft dan door wat er geheald mag worden. Of welke energie er in beweging gezet mag worden om later verder te helen.

De healer wappert vervolgens zachtjes met zijn of haar handen, soms met de ogen gesloten. Dat ziet er best eigenaardig uit, maar het is een goedwerkende manier om het lichaam, de chakra’s (energiepunten) en de auralagen van de healee te reinigen. Soms wordt het lichaam van de healee – na toestemming van de healee – even aangeraakt, bijvoorbeeld om bij te gronden, of om een chakra of een emotie extra ondersteuning te geven. Bij een Online Healing gaat dat aanraken natuurlijk niet, maar daarvoor vinden we dan een andere oplossing. Meestal is aanraking ook niet nodig om de energie haar werk te laten doen.

Een goede Healing gebeurt vanuit het hart en zonder te oordelen

De healer, ik dus, wappert zachtjes met zijn handen, soms met de ogen gesloten en dat ziet er best eigenaardig uit… 😉, maar het is een goedwerkende methode om het lichaam, de chakra’s (energiepunten) en de auralagen van de healee schoon te maken

Tijdens de Healing kijk ik naar wat jouw behoefte is, dus wat in jou (extra) aandacht nodig heeft. Vaak mag er iets losgelaten worden waarvoor dan iets anders in de plaats mag komen. Beperkende overtuigingen worden dan ingewisseld voor vrijheid of zachtheid, bijvoorbeeld.

Vaak mag er tijdens een Healing iets worden losgelaten waarvoor iets anders in de plaats mag komen

Het belangrijkste van deze Healing-methode is dat, net zoals bij een Reading, het healen vanuit het hart van de healer (ik, in dit geval) naar de healee (jij) gebeurt. Vanuit neutraliteit en zonder te oordelen. Ik bedenk dus ook niet van tevoren wat ik ga healen bij jou, maar ik volg wat zich aandient. Sterker nog, eigenlijk heal ik jou helemaal niet, dat doe jij zelf; ik ben er alleen om jouw energie waar te nemen en om jouw energie te begeleiden.

Een Healing: op welk moment tijdens de (Online) Reading?

Een Healing bij mij is dus onderdeel van een (Online) Reading. Of en wanneer er tijdens jouw Reading eveneens een Healing plaatsvindt, hangt er vanaf hoe de Reading verloopt en van wat jouw Wezen wil. Als er ook een Healing gegeven mag worden, dan gebeurt dat vaak tegen het einde van de Reading. Maar als een patroon of energie zo urgent is dat het beter is om de Healing eerder te doen, dan doen we dat natuurlijk. Het is goed om ook hier open in te staan.

Soms kan de Healing overgaan in een korte coaching. Ik begeleid jou dan door een (oude) emotie of overtuiging heen. Daardoor heal jij dan jezelf.

Of en wanneer er tijdens jouw Reading ook een Healing plaatsvindt, hangt er vanaf hoe de Reading verloopt en van wat jouw Wezen wil

Wat zijn de effecten van een Healing?

Een Healing werkt dus, net zoals een Reading, op Wezensniveau. Een Healing is een soort energetische schoonmaak. Een Healing zorgt ervoor dat jouw energie weer lekkerder stroomt. Je voelt je daardoor meestal beter, omdat je dichterbij jouw echte Zelf bent gekomen. Een Healing zorgt er ook voor dat jij in het “hier en nu” komt.

Dit kan allemaal best voelbaar zijn, afhankelijk van het thema. Allerlei reacties zijn mogelijk, maar meestal valt het wel mee. Vaak voelen mensen zich na een Healing lekker geaard, gefocust, wilskrachtig, ontspannen en sereen.

Soms kun je je vlak na de Healing iets emotioneler voelen. Je kunt dit vergelijken met de beginverergering die homeopathische medicijnen wel eens geven. Zorg goed voor jezelf en kijk eventueel nog naar de toelichting bij Hoe benut je jouw Online Reading?, omdat de na-reacties bij een Healing vergelijkbaar zijn met die bij een Reading.

Een Healing is een soort energetische schoonmaak. Vaak voel je je na een Healing geaard, gefocust, wilskrachtig, ontspannen en sereen. Soms kun je je eerst iets emotioneler voelen, dus zorg goed voor jezelf

Tot slot is het misschien nog goed om te zeggen dat een Online Healing doorgaans even goed werkt als een Healing waarbij de healer en de healee in dezelfde ruimte zijn.

Als je dichterbij jouw echte Zelf komt, voel je je beter

YouTube video

 Leonard Bernstein (dirigeert én speelt) – Mozart: Piano Concerto No. 17 in G major, KV. 453 (eerste deel, Allegro)