Elja Diepenbrock

Over Elja

In mijn leven heb ik veel gereisd en veel verschillende dingen gedaan. In het jaar 2000 kreeg ik zelf mijn eerste Reading. Ik was vrij rationeel opgevoed en was stomverbaasd over hoe perfect kloppend de informatie was. Ik kon niet anders dan concluderen dat helderziendheid – “Dus toch?!” – bestaat.

Ik stond perplex! Mijn interesse was zo gewekt, dat ik tussen 2000 en 2004 zelf intensieve Healing- en Readingopleidingen ging volgen en als Healer en Reader afstudeerde. Daarna ben ik herhaalopleidingen blijven doen en zelf blijven dooroefenen in het readen. Tijdens de Coronatijd ontdekte ik dat een Reading precies even krachtig werkt, als deze online wordt gegeven. Zo startte ik mijn Online Readingpraktijk.

Mijn manier van werken is diepgaand, vanuit hartsverbinding en respectvol. Ook probeer ik als reader de informatie zo concreet mogelijk te vertalen voor jou als readee, zodat jij er echt iets aan hebt.

Over Elja: hieronder lees je de langere versie inclusief mijn levensthema’s

Ik ben in 1974 als Elja Laurens Diepenbrock geboren in Amsterdam. In mijn leven heb ik veel gereisd, vooral in zuidelijke landen. Zo heb ik ook een tijd in Mexico, in Italië en in Spanje gewoond. Nog steeds pendel ik veel tussen Nederland en Spanje. Ik had nogal verschillende banen: consultant, pizzabezorger, projectmanager, hotelconciërge, onderzoeker, ober, bestuurder bij jongerenorganisaties, organisator studiereizen, beleidsadviseur, acteur…-you name it! 😉. Hierdoor ken ik zowel de “normale wereld” als de “spirituele wereld”, die ik door opleidingen/workshops/therapieën/coachingsessies steeds meer ontdekte.

Reizend in Griekenland, 1978

Ik streef er naar dat de normale wereld en de spirituele wereld dichter bij elkaar komen. Het is natuurlijk ook gewoon dezelfde wereld, maar we zijn er (nog) aan gewend om in dualiteit te denken. Gelukkig begint dit te veranderen. Het is niet overdreven om te beweren dat er een Groot Ontwaken bezig is. Er zijn allerlei spirituele, intuïtieve en energetische initiatieven in opkomst waar overheden, bedrijven, scholen en ziekenhuizen praktisch veel aan zouden kunnen hebben. Verandering begint altijd bij mensen. Wanneer mensen een betere verbinding krijgen met hun intuïtie, hun gevoel en hun ratio, en tussen deze drie krachten onderling, dan verbetert de samenleving ook, vroeg of laat.

Als mensen een betere verbinding krijgen met hun intuïtie, hun gevoel en hun ratio, en tussen deze drie krachten onderling, dan verbetert uiteindelijk ook de samenleving

Ik hou van een liefdevolle, eerlijke, gepassioneerde en niet-zweverige aanpak. En als het kan, ook met wat humor erbij. Nuchterheid is belangrijk, ook bij spiritueel werk. Het mag dan een tijd van Ontwaken zijn, dat betekent nog niet dat je iedereen die zegt spiritueel bezig te zijn, in alles hoeft te geloven. Jouw Eigen Waarheid, daar draait het om.

“Elja heeft mij een mooie, waardevolle online reading gegeven, met veel informatie. Hij neemt uitgebreid de tijd om diep in te zoomen en om de beelden en woorden over te brengen. Elja’s manier van readen en vertellen is prettig, respectvol en zorgvuldig.” 

Ronja

Hoe ben ik reader geworden?

Begin 2000 kreeg ik zelf mijn eerste Reading. Ik was vrij rationeel opgevoed en was verbijsterd over hoe perfect kloppend de informatie was, terwijl de readers vooraf helemaal niets van mij wisten. Hoe kon dat nou toch??? Het ging behoorlijk diep, dus ik kon niet anders dan erkennen dat een zekere vorm van helderziendheid of helderwetendheid – “Dus toch?!” – bestaat.

Ik stond gewoon perplex!! Mijn interesse was zo gewekt, dat ik tussen 2000 en 2004 zelf intensieve Healing- en Readingopleidingen ging volgen en eerst als Healer en later als Reader afstudeerde bij het toenmalige Centrum voor Intuïtieve en Creatieve Ontwikkeling (CICO) in Utrecht.

Docenten van het CICO van wie ik heel veel geleerd heb over energiewerk waren o.a. Sylvia Kragten, Chris Mogan, Fer Elsenbroek, Anna Drenth, Margo van Berlo, Carla van Hartskamp, Marianne Diederiks, Annelies Hupkes.

Ik was zo verbaasd en mijn interesse was zo gewekt, dat ik tussen 2000 en 2004 zelf intensieve Healing- en Readingopleidingen ging volgen

Na mijn afstuderen in 2004 gaf ik zo nu en dan een Reading of een Healing aan iemand. Ik vroeg er meestal geen geld voor, want dat vond ik maar lastig. In 2019 ruimde ik wat meer plaats in voor mijn Readerschap, in de avonduren naast een zware baan. Tijdens de ingewikkelde Coronatijd oefende ik veel in het geven van Readings via het internet. Online dus. Ik kreeg toen de bevestiging dat een Online Reading precies even krachtig werkt als een “normale” Reading.

 Afstuderen Readingopleiding CICO, juni 2004

In de periode 2020 – 2022 maakte ik een forse crisis in mijn persoonlijke leven mee. Ik besloot toen dat het roer om moest. Mijn Readerschap kwam nu echt centraal te staan. Ik vergrootte ook mijn bewustzijn dat er, als de intenties maar goed zijn, niets mis is met het vragen van geld voor een Reading.

Onder andere door de inspirerende Toegepaste Kinesiologie-sessies van Martin Koeman in Rotterdam (voor meer info: zie Inspiratie en blog) leerde ik mijn readerskwaliteiten en mijn ondernemerschap helder in de wereld neerzetten. En om dit op mijn eigen, compleet authentieke, manier te gaan doen. Zo startte ik mijn Online Readingpraktijk.

Diepgaande, harts- en respectvolle manier van werken

Een Reading is een heel bijzonder iets. Het is absoluut nodig dat een (Online) Reading vanuit het hart, met respect en met een oordeelloze verbinding wordt uitgevoerd, want anders voelt de readee zich niet helemaal gezien. Daarnaast moeten de beelden en woorden voldoende diepgaand en concreet zijn, zodat de readee/cliënt er iets mee kan. Daarbij is het ook weer niet de bedoeling dat de reader met al te sturende, dichtgetimmerde adviezen komt.

Een (Online) Reading hoort te worden uitgevoerd vanuit het hart, met respect en met een oordeelloze verbinding. Ook moet de informatie voldoende diepgaand en concreet zijn, zodat jij er als readee iets mee kunt

Als reader geef ik jou vooral informatie. Geef ik toch een advies, dan formuleer ik zo’n advies voorzichtig. Ik ben dus geen goeroe of leermeester. De verantwoordelijkheid om een beslissing te nemen, of een stap wel of niet te zetten, blijft altijd bij jou. Zo houden we de verbinding met elkaar zuiver.

Levensthema’s die ik vaak tegenkom, als reader en als Elja

De ironie wil dat de levensthema’s waar een reader in het dagelijks leven moeite mee heeft, of in ieder geval flink over aan het leren is, tegelijk ook zijn of haar kracht vormen als hij/zij een Reading geeft.

Ik merk dat ik veel readees mag lezen die – net als ik – iets hebben met:

 • Passie en gevoel (be)leven

 • Liefde

 • Op een authentieke en speelse manier in het leven staan

 • Natuur en rust

 • Mannelijke en vrouwelijke energie

 • Autoriteit

 • Vrijheid

 • Je ruimte op aarde innemen

 • Je lichaam bemensen

 • Angst en veiligheid

 • Creativiteit