“De strijd tussen de sexen wordt voortgezet, terwijl er allang geen winnaars of verliezers meer zijn, alleen nog maar slachtoffers.”

Marco Ferreri, filmregisseur

Mannelijke en Vrouwelijke Energie Reading

Voor de snelle lezer, in het kort:

Mannelijke en vrouwelijke energie vormen een heel beladen thema. Mannelijke en vrouwelijke energie voeren vaak strijd met elkaar: in de wereld en in onszelf.

Bij een Mannelijke en Vrouwelijke Energie Reading read ik jouw unieke eigenheid. Daarbij probeer ik waarde-oordelen over mannelijkheid en vrouwelijkheid zoveel mogelijk te vermijden. Elk mens heeft mannelijke en vrouwelijke energie in zijn of haar persoonlijke ruimte; de verhouding en het gebruik van beide energieën verschilt per persoon.

Tijdens een Mannelijke en Vrouwelijke Energie Reading kom ik bij elke readee een hoop “ruis” tegen: vastgeroeste meningen en oordelen van (groot)ouders, van andere mensen in de omgeving, en beperkende ideeën in de samenleving.

Deze ballast kan flink in de weg zitten. Verder ontstaan er problemen met mannelijke en vrouwelijke energie:

 • als iemand zijn/haar (of: hen, ingeval iemand non-binair is) sexuele identiteit niet mag leven
 • als iemand doorschiet in zijn/haar mannelijke of vrouwelijke energie en daarmee een andere persoon schade toebrengt.

Geloof het of niet, maar je kunt traumatische ervaringen uit (vermoedelijke) vorige levens nog steeds bij je dragen. Als deze nare ervaringen worden geread en geheald, vindt er een heel bijzondere transformatie plaats. Na afloop van de (Online) Reading kun je meestal meteen merken dat je anders gaat reageren op de andere sexe en dat je anders omgaat met jouw eigen mannelijke en vrouwelijke energie.

Praktische informatie

1 uur + 15 minuten
€ 85,-
Online
Direct boeken

Mannelijke en vrouwelijke energie: een beladen thema

Er is waarschijnlijk geen thema op aarde denkbaar waarbij er zoveel stof tot navoelen en nadenken is, als dat van mannen en vrouwen, en mannelijke en vrouwelijke energie. Als een stand-up comedian even vast zit, dan kan hij of zij (of tegenwoordig ook mogelijk: hen) altijd nog de “gender-troef” uitspelen: je dropt snel een paar grappen over de eigenaardigheden van mannen en vrouwen. Succes verzekerd! Deze situaties zijn namelijk zo herkenbaar, dat het publiek meteen in een deuk ligt.

Achter deze herkenning zit plezier, maar ook pijn. Er is vaak strijd tussen mannelijke en vrouwelijke energie: in de wereld, op het werk, op school, in het huishouden en in onszelf. Zelf kon ik dat al merken toen ik twijfelde of ik hier “mannelijke en vrouwelijke energie” of “vrouwelijke en mannelijke energie” zou schrijven.

Used with special permission of the Ruth Orkin Photo Archive: American Girl in Italy, Florence, 1951
Copyright 1952, 1980 Ruth Orkin

American Girl in Italy, 1951

Mannelijke en vrouwelijke energie voeren vaak strijd met elkaar: in de wereld, op het werk, op school, in het huishouden en in onszelf

The photographer of this picture has not been found. No copyright infringement is intended. The photographer and/or copyright holder is welcomed to contact the author of this website.

Onze sexe bepaalt mede wie we zijn, en wie we ons voelen te zijn

Een vrouw zijn, of een man zijn, of iets daartussenin zijn – de mogelijkheid van non-binair zijn werd lang genegeerd, maar krijgt nu meer aandacht – is blijkbaar erg bepalend voor onze identiteit.

Ons geslacht bepaalt mede wie we zijn; in elk geval voelen we dat zo. Daarnaast is onze sexuele voorkeur eveneens een belangrijk deel van onze identiteit hier op aarde.

Onze sexe bepaalt mede wie we zijn. In ieder geval voelen we dat zo

Wanneer zorgen mannelijke en vrouwelijke energie voor problemen?

Iedereen heeft mannelijke en vrouwelijke energie in zijn of haar aura, chakra’s en lichaam. Wel verschilt per persoon de verhouding tussen beide energieën en hoe deze beide kwaliteiten worden gebruikt. Het is ook goed om een onderscheid te maken tussen mannelijkheid en mannelijke energie, en vrouwelijkheid en vrouwelijke energie. Tijdens de Online Reading kan ik hier meer over uitleggen.

Je zou kunnen zeggen dat er op twee manieren problemen ontstaan met mannelijke en vrouwelijke energie:

 • als iemand zijn/haar(/hen) eigenheid en zijn sexuele identiteit niet mag leven
 • als iemand doorschiet in zijn/haar(/hen) mannelijke of vrouwelijke energie en daarmee een andere persoon schade toebrengt.

Bij het eerste probleem hoeft het niet om directe onderdrukking te gaan. Het kan ook zo zijn dat van iemand op basis van zijn/haar geslacht, stereotiepe dingen verwacht worden, die niet goed bij hem/haar passen. Denk aan pogingen om gays en lesbiennes te “heropvoeden” tot “echte” mannen en “echte” vrouwen  – wat dat dan ook mogen zijn. Of aan meisjes die niet mogen doorleren omdat het hun lotsbestemming zou zijn om huisvrouw te worden. Of aan mannen die voor watje worden uitgemaakt omdat zij balletdanser of couturier willen worden.

Als van een (M/V/Non-binair) persoon stereotiepe dingen worden verwacht die niet goed bij deze persoon passen, kan dat voor hem/haar(/hen) voelen alsof zijn/haar sexuele identiteit niet mag worden geleefd

Bij dit probleem speelt trouwens niet altijd een blokkade of stereotypering van buiten. Iemand kan ook zichzelf strenge beperkingen opleggen. En dan niet aan de buitenwereld uiten wat hij/zij(/hen) eigenlijk zou willen uiten.

Boek direct jouw Mannelijke en Vrouwelijke Energie Reading!
Open de agenda

Bij het tweede probleem is iemand sterk op zijn eigen mannelijke of vrouwelijke energie gefocust, maar houdt er geen rekening mee dat hij of zij anderen emotionele of fysieke pijn doet. Grensoverschrijdend gedrag is de laatste jaren flink in het nieuws. Grensoverschrijdend gedrag lijkt een goede overkoepelende term, want het gaat niet alleen om sexueel misbruik.

De brute botte mannelijke baas – of brute botte vrouwelijke baas met veel mannelijke energie – die de werkvloer afblaft, is natuurlijk een eeuwenoud voorbeeld van het totaal verkeerd gebruiken van doelgerichte actieve mannelijke energie.

Maar ik vermoed dat we de komende jaren ook vaker gaan horen over grensoverschrijdende gedrag door verkeerd gebruikte vrouwelijke energie. Vrouwelijke energie (gebruikt door vrouwen, non-binaire mensen én mannen) is namelijk niet per sé zacht of vol hartsverbinding; ze kan net zo goed dominerend en controlerend zijn, maar op een andere manier.

Verkeerd gebruikte mannelijke of vrouwelijke energie kan leiden tot grensoverschrijdend gedrag en dat bestaat niet alleen uit sexueel misbruik

De samenleving: nog steeds patriarchaal, maar hard aan het veranderen

De meeste samenlevingen in het verleden en vandaag de dag worden patriarchaal genoemd. In de geschiedenis zijn er zeker ook matriarchale maatschappijen geweest, maar die worden gezien als uitzonderingen.

In de 21ste eeuw is de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke energie, en tussen mannen en vrouwen, vrij snel aan het veranderen in de wereld; en zeker in de Nederlandse samenleving.

Denk aan de Me Too-onthullingen overal ter wereld en bijvoorbeeld aan de vrouwenbeweging in Iran. Zaken die vele eeuwen min of meer als normaal werden beschouwd, worden nu niet (altijd) meer geaccepteerd. Ook hoe mensen hun identiteit invullen als man, vrouw, of non-binaire mens, is niet meer hetzelfde als vroeger.

Dingen die vele eeuwen min of meer als normaal werden gezien, worden nu niet meer geaccepteerd. De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke energie in de wereld is relatief snel aan het veranderen

Meer vrijheid en gelijk(waardig)heid, maar ook meer verwarring

Als het goed is, kunnen zulke ontwikkelingen elke persoon in principe meer vrijheid en gelijk(waardig)heid opleveren. Tegelijkertijd kunnen al die veranderingen ook een boel verwarring geven. Van mannen en vrouwen wordt verwacht dat ze zich snel aanpassen aan hun veranderende rol in de samenleving en thuis.

De overeenkomsten tussen mannen en vrouwen worden tegenwoordig benadrukt. En dat kan als winst worden gezien. Maar er zijn ook verschillen. Deels door natuur en biologie, deels door cultuur.

Die verschillen tussen mannen en vrouwen omarmen, blijkt toch ook belangrijk. Als emancipatie en gendergelijk(waardig)heid over vrijheid gaan, dan zou ook de vrijheid gevierd moeten worden om jezelf te mogen zijn, in al je vrouwelijkheid of al je mannelijkheid. Nou ja, “moeten”…? Je ziet: je komt al gauw in waarde-oordelen terecht. Een Online Reading gaat er juist over om zulke oordelen te vermijden en de unieke eigenheid van iemand te readen.

Afbeelding op een genderneutraal toilet in een Nederlandse gemeente

Het lastige van praten over mannelijkheid en vrouwelijkheid is dat je al gauw in waarde-oordelen terechtkomt. Tijdens een Mannelijke en Vrouwelijke Energie Reading probeer ik zulke oordelen zoveel mogelijk te vermijden. Ik read jouw unieke eigenheid

Als ik een Online Reading geef op mannelijke en vrouwelijke energie, dan kom ik bij elke readee een hoop “ruis” tegen. Dus een heleboel – vaak verouderde – overtuigingen. Soms heel vastgeroeste meningen en oordelen die ergens in je aura (energieruimte), in je chakra’s (energievelden), of in je lichaam rondhangen. Niet alleen van de maatschappij, maar vaak ook van jouw vader en jouw moeder. Die deze beperkende meningen en oordelen weer doorkregen van hun ouders.

Denk aan bewust of onbewust overgedragen oordelen als:

   • “Jongens huilen niet.”
   • “Meisjes moeten bescheiden en ingetogen zijn.”
   • “Mannen moeten stoer wezen en de kost verdienen.”
   • “Vrouwen moeten zachtaardig zijn”.

Dit kunnen heel hardnekkige overtuigingen zijn. Een hoop ballast die jou in de weg kan zitten om je vrij te kunnen ontplooien als man, als vrouw of als non-binaire mens. Als mens dus, in de eerste plaats.

Tijdens een Mannelijke en Vrouwelijke Energie Reading kom ik bij elke readee een hoop “ruis” tegen. Vastgeroeste meningen en oordelen van andere mensen in jouw aura, jouw chakra’s of jouw lichaam vormen vaak ballast die verhindert dat jij je vrij kunt ontplooien als mens

Helen van (sexueel) geweld en traumatische ervaringen

Nog erger is natuurlijk het (sexueel) geweld dat tegen (vooral) vrouwen en (soms) mannen plaatsvindt. Telkens als je cijfers ziet over huiselijk geweld, inclusief moord en doodslag, in welk land dan ook, schrik je je rot. Kennelijk gaat er heel wat mis in de communicatie en omgang tussen man en vrouw. In oorlogen is het hek al helemaal van de dam. Mannen doen dan de meest afschuwelijke dingen, vrouwen minder vaak maar soms ook. Dit was vroeger al zo, en helaas is dat nog steeds niet veranderd. Je hoeft de tv maar aan te zetten om de beelden te zien uit Afghanistan, Jemen, Oekraïne, Israël-Palestina of Soedan.

Er gaat heel wat mis in de omgang tussen man en vrouw, thuis en in de samenleving. Als je cijfers ziet over huiselijk geweld, in welk land dan ook, dan schrik je je rot

Laten we niet vergeten dat als het goed loopt tussen de sexen, de energieuitwisseling prachtig kan zijn. Ook dat is mooi om te readen of te horen. Bijvoorbeeld in een Passie en Liefde Reading of een Sexualiteit en Sensualiteit Reading. Maar de geschiedenis tussen mannen en vrouwen is dus zeker niet altijd fraai.

In de Online Readings die ik geef, merk ik dat wij mensen traumatische ervaringen uit vermoedelijke vorige levens nog steeds bij ons kunnen dragen. (Hierover kun je trouwens meer lezen bij de beschrijving van een Trauma Reading.) Dan is het heel moeilijk om in het hier en nu te zijn. En onmogelijk om “neutraal” om te gaan met de andere sexe. Als deze nare ervaringen worden geread en geheald, dan vindt er een heel bijzondere transformatie plaats. Een echte heling. Slachtoffer-energie of juist dader-energie kan dan worden losgelaten. Als de readee er echt aan toe is, lukt het zelfs om een dader te vergeven. En, minstens even belangrijk: om zichzelf te vergeven, als er directe of indirecte zelfverwijten zijn. Na afloop van de Reading kun je meestal meteen merken dat je anders gaat reageren op het andere geslacht.

Wij mensen kunnen traumatische ervaringen uit (vermoedelijke) vorige levens nog steeds bij ons dragen. Deze ervaringen readen en healen zorgt ervoor dat je anders gaat reageren op de andere sexe

Eventueel kan een Mannelijke en Vrouwelijke Energie Reading dus ook flexibel worden gecombineerd met (elementen uit) een Trauma Reading.

Copyright: Elja Diepenbrock, 2023 (all rights reserved)

Schoonmaken van mannelijke en vrouwelijke gronding: Reading, Healing, coaching, begeleiding

Elke persoon heeft een mannelijke en een vrouwelijke gronding. Tijdens een (Online) Reading op mannelijke en vrouwelijke energie leg ik je uit wat dat betekent, en wat jouw Wezen daarover te zeggen heeft. En ik kan je daarin healen, of je coachen en begeleiden om te leren hoe jij deze gronding zelf thuis schoonmaakt. Dan kun je na afloop van de Mannelijke en Vrouwelijke Energie Reading zelf verder werken aan jouw heling.

Tot slot nog wat informatie over mannelijke en vrouwelijke readers en het omgaan met het gevoelige thema van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Doordat elk mens zowel mannelijke als vrouwelijke energie heeft, kan een vrouwelijke reader prima een mannelijke readee lezen en andersom. Ben je een vrouw dan kan ik, als man, jou dus ook prima readen. Ook op deze pittige thema’s. Normaal gesproken lukt dat uitstekend, als het maar met de nodige zorg en respect gebeurt.

Echter, het kan gebeuren dat een onderwerp – uit een vorig leven of in je huidige leven – zo intiem en traumatisch is, dat we aan het begin of tijdens de Reading ontdekken dat het beter is als een vrouw jou (verder) readt. Tijdens een Reading kan jouw persoon of jouw Wezen dat aangeven.

Het gebeurt niet vaak, maar het is goed om dit te weten. Ik ken veel goede vrouwelijke readers om jou naar door te verwijzen, indien nodig. Overigens, voor diepgaande informatie over (vrouwen)emancipatie en gendergelijkheid en voor hulp voor (biculturele) vrouwen die over hun eigen leven willen beslissen, raad ik graag deze organisatie aan: www.femmesforfreedom.com

Boek direct jouw Mannelijke en Vrouwelijke Energie Reading!
Open de agenda
YouTube video

Basi y Deisy – Bachata Dominicana

YouTube video

Inspiring The Future – Redraw the Balance

Boek hier jouw Mannelijke en Vrouwelijke Energie Reading

Selecteer de datum en tijd van jouw Online Reading hieronder

Wil je liever een Reading in mijn praktijk boeken? Klik dan hier.